Hem

Gul Färg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143334, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
är en sorts Färg

Färgen gul.

Alias: citringul, citrongul, cremèfärg, gullvivegult och gult

normal

GULT - i arbetsrum
Gult betraktas som kommunikationsfärg inom psykologin. Den varma gula färgen är intellektets bästa sporre. Den gynnar snabba tankar och klar analys. Gult är en färg som stimulerar nerverna, samt skärper minnet. Gult borde vara en självklar färg i t.ex sammanträdesrum och skolsalar. Dessutom ger ett rum i gult en känsla av värme, även under de kalla vintermånaderna.


normal

Associationer till Gult och mentaliteten

• Luft

• Intellekt

• Klarhet

• Medvetenhet

• Koncentration

• Solen

• Guld

• Upplöser förvirring

• Förhindrar bedrövelse och inlärningssvårigheter

• Varning

• Smitta

• Att spy galla

Gula blommor och frukter kan användas som bordsdekoration vid Ostara, eller för att förstärka Luftelementets färg.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Färgnyanserna

Olika färgnyansers betydelser

Citringul

Nyckfull och ytlig

Citrongul

Ordentlig, bräcklig, missanpassad och skarpsinnig.

Gullvivegult

Överkänslig och grundlig.

Cremèfärg

Rumsligt utvidgande, uppmuntran och slöhet.

Mörkgul

Låg självaktning, dyster och klagande.


normal

STEN:
Topas kan kopplas till denna färg

CHAKRA:
Solar plexus är det gula chakrat

EFFEKT:
Rensande

ENERGI:
Mental vakenhet