Hem

Äktenskapslöftet enligt Zorna Instruktion, Ritual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 619051, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Instruktion och Ritual
Ur Mitt Magiska Liv, Bok V - Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

Denna Ritual främjar äktenskapet och skall utföras tillsammans och endast av brudparet, men bara i samförstånd – det är förbjudet att manipulera andra, såväl som kärleken!

Alias: äktenskapslöftet och äktenskapslöftet enligt zorna

normal

Instruktion

Bruden ska hålla Björkkvistarna, och brudgummen i Rönnkvistarna.

Riktning: Öster

Element: Luft
Eld
Vatten
Jord
Universums Krafter (Det Femte Elementet)

Ljus: Gult
Rött
Blått
Grönt
Vitt

Textilier: Två Vita band

Ört: Vaxpors

Träd: Björk
Rönn

1. Tänd det Gula ljuset och hälsa elementet Luft genom att tillsammans säga:

Var hälsad
Fader Luft,
Som är förknippad
Med vår medvetenhet.
Vi kallar Dig
Till oss…

2. Tänd det Röda ljuset och hälsa elementet Eld genom att tillsammans säga:

Var hälsad
Fader Eld,
Som är förknippad
Med vår kärlek.
Vi kallar Dig
Till oss…

3. Tänd det Blå ljuset och hälsa elementet Vatten genom att tillsammans säga:

Var hälsad
Moder Vatten,
Som är förknippad
Med våra känslor.
Vi kallar Dig
Till oss…

4. Tänd det Gröna ljuset och hälsa elementet Jord genom att tillsammans säga:

Var hälsad
Moder Jord,
Som är förknippad
Med vår fysiska trofasthet.
Vi kallar Dig
Till oss…

5. Tänd slutligen det Vita ljuset och hälsa Det Femte Elementet genom att tillsammans säga:

Var hälsad
Universums Krafter,
Som förenar
De Fyra Elementens Krafter
Med våra själars krafter.
Vi kallar Dig
Till oss…

Dela upp Vaxporsen i två ”buketter” och bind samman den ena hälften med Rönnkvistarna, och den andra med Björkkvistarna.

6. Mannen håller Rönnbuketten ovanför det Vita ljuset, samtidigt som han säger:

Jag ber Er
Rönn och Vaxpors,
Skydda mig
Från ondska och illdåd,
Och låt mitt fysiska begär
Enbart rikta sig till
Min blivande fru

7. Kvinnan håller Björkbuketten ovanför varje ljuslåga, samtidigt som hon säger:

Jag ber Er
Björk och Vaxpors,
Trösta mig
Under livets motgångar,
Och låt mitt fysiska begär
Enbart rikta sig till
Min blivande make

8. Innan ni blåser ut ljusen säger ni tillsammans:

Vi tackar er
Fader Luft,
Fader Eld,
Moder Vatten,
Moder Jord
Och Det Femte elementet,
Universums Krafter,
För er närvaro
Och hjälp…