Hem

Ljus Fysikalisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 214, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/ljus.html
är en sorts Fysikalisk energi och Upplevbart

Ljus är uppbyggt av små partiklar som är så kallat kvanta. De kan alltså bete sig som vågor men ändå vara egna identiteter. Ljus har ingen massa alls, en foton är endast ett energipaket.

Alias: foton, ljus och ta bort ljus

normal

Ljus består av fotoner. En foton är enormt liten, ja mycket mindre än en atom, och sägs vara masslös. Den väger alltså ingenting alls. På grund av detta kan dessa partiklar färdas i ljusets hastighet som ligger nära 300 000 km/s i vakuum. Någonting som har massa kan aldrig komma upp i ljusets hastighet. Det sägs krävas oändligt mycket energigravitationen blir oändlig.

I början av 1900-talet bråkade många forskare om ljus var enskilda partiklar eller om det var vågor. Olika forskare hade sina teorier om saken. Tillsist hade båda grupper bevis för deras teorier. Nu var man än mer konfunderad. Det visade sig tillsist att fotoner var enskilda partiklar men betedde sig som vågor tillsammans med andra fotoner. Ett nytt begrepp stiftades; kvanta partiklar.

Det vi kallar ljus är elektromagnetisk strålning med en viss frekvens. Människan ser ett visst spektrum av ljus och olika frekvenser i detta spektrum uppfattas som olika färger för oss.

normal

Det synliga ljuset är bara en liten del

Det vi kan se med blotta ögat är elektromagnetisk strålning med våglängder mellan 390-780 nanometer. Mellan dessa våglängder kan vi bestämma färgen på allting. Det röda har längst våglängd (låg frekvens) medan violett har de kortaste våglängderna (hög frekvens).

Hur mycket är det då vi inte ser av alla former av elektromagnetisk strålning? Svaret är nästan skrämmande, men vi ser bara en bråkdel. Troligen en oändligt liten del då någon gräns för hur kort eller lång en våglängd kan vara inte finns. Under det vi kan se har vi infraröd strålning, mikrovågor och radiovågor. Ovanför har vi ultraviolett, röntgen och gamma. Dessa går dock att mäta med instrument. Det man kan mäta är mellan kilometerlånga vågor till 1*10-16 nanometer.

Är detta allt? Ingen vet faktiskt. Troligen inte! Vad som finns ovanför och under kan man bara spekulera om. Men hur många materialister säger inte ofta Det tror jag först när jag ser det? De tänker inte på att de ser en sån ofantligt liten del av verkligheten. (förutsatt att verkligheten återspeglas av elektromagnetisk strålning över huvud taget).

normal

Enligt den äldre kabbalan (innan det 13:e århundradet) finns det tre sorters ljus:

1. Det abstrakta och absoluta ljuset,som är mörker.

2. Det manifesterade-omanifesterade ljuset, av somliga kallat Logos.

3. Det sistnämnda ljuset, avspeglat i de mindre Logoi, vilket är det för oss synliga ljuset.