Hem

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Grupper

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 429040, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: xia

Vi tror att det viktigaste som nätverket hittills uträttat är att människor som ej vetat om varandras arbete fått kontakt med varandra och börjat samarbeta.

Alias: grupper inom nätverket

normal

Vi tror att det viktigaste som nätverket hittills uträttat är att människor som inte vetat om varandras arbete fått kontakt med varandra och börjat samarbeta.

Nätverket har genom åren format ett antal undergrupper vilka specialiserat sig på olika ämnesområden. Grupperna har bestått av en kärna av människor som träffats ofta samt ett antal intresserade runt om i landet som kanske forskar själva, enskilt eller i grupper och som vill samarbeta.

Tendensen är dock, i och med internets definitiva genombrott, att grupperna blir allt mer ad-hoc. Man träffas för att uträtta något och sedan löser man upp sig igen. Bl.a. detta har medfört att ett antal grupper försvunnit som tidigare varit mycket aktiva, som t.ex: Gruppen för nätverksutveckling och Gruppen för alternativ ekonomi. Informationsutbytet inom Fri-Eneriggruppen blev till slut så intensiv att den ,tillsammans med andra grupperingar utanför nätverket, beslöt sig för att bilda sin egen organisation: Organisationen För ny Fysik (ONF) Är du intresserad åt det hållet bli medlem där!

De enda grupper som idag har något sånär regelbundna fysiska möten är jordstrålningsgruppen och Gruppen för helande energier. Men det är alltid möjligt att bilda en ny grupp och börja samarbeta.

Grupper är ju egentligen ingenting annat än ett förtydligande av ett befintligt nätverk av människor. Kanske kommer vi åter att organisera oss mer i grupper, så att de som är intresserade av t.ex hälsofrågor får sin egen lilla del av vår gemensamma webbplats.