Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Fri Energigruppen Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 429066, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Grupp

Intresserar sig för alternativa energiformer, främst sk Fri Energi.

Alias: fri energi gruppen, frienergi gruppen och frienergigruppen

Detta är uppslagsordet för Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Fri Energigruppen. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Denna grupp uppstod genom att personer som intresserat sig för alternativa energiformer, främst s.k. Fri Energi, beslöt sig för att bilda en nätverksgrupp inom Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap. Några av de mest aktiva bildade sedan 1994 Organisationen för Ny Fysik, som har både nätverksmedlemmar och utomstående som medlemmar. Alla som är intresserade av fenomen som betecknas som Fri Energi är välkomna att nätverka i gruppen.