Hem

Nätverk Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 245, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/naetverk.html
är en sorts Grupp

Istället för en organisation finns ett världsomspännande nätverk bestående av människor med liknande tankar om hur världen skall kunna göras bättre.

Alias: nätverk

normal

Från Phil Hines artikel 'Networking', se hans hemsidawww.phhine.ndirect.co.uk!

Ett nätverk är en grupp personer som delar ett gemensamt intresse och interagerar med varandra på den grunden! Nätverk, till skillnad från hierarkier som ordnar, loger etc., är organiska, systematiska, baserade på ömsesidigt samarbete, samt baserade på gräsrotsnivån av interaktion. Systemet bygger på att det inte finns någon enskild person (eller grupp av personer) som bär ansvaret för organisationen, utan att ansvaret är fördelat på varje medlem. På så sätt påverkas inte nätverket om en person (även om det är en nyckelperson) hoppar av, eftersom alla tillför lika mycket i det hela.

Nätverket är beroende av att alla medlemmar (om nu det är rätt ord) är aktiva och bidrar, eller snarare investerar, tid, energi, ansträngning och eventuellt pengar; ju mer man sätter in, desto mer får man ut!

Inte sällan talar man om New Age som ett nätverk: I stället för en organisation finns ett världsomspännande nätverk bestående av människor med liknande tankar om hur världen skall kunna göras bättre. Några ser sig som nätverksarbetare, personer som ser till att människor med liknande synsätt kommer i kontakt med varandra och som således knyter ihop nätet.

Som ihopknytare verkar också centra, boklådor och tidskrifter.

normal

Natverket.se

Vill du ha dittnamn@natverket.se som e-post?

Registrera din e-postadress nu. Det tar bara en minut och är helt gratis.