Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


IMBAS Nätverk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 404773, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Nätverk

Nätverk för keltiska rekonstruktionister. Öppet för hedningar, agnostiker, och kristna.

Alias: imbas

Detta är uppslagsordet för IMBAS. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nätverk.

normal

Målsättning

IMBAS är en organisation som ägnar sig åt Senistrognata och keltisk kultur. I begreppet kelter ingår de europeiska stammarna från järnåldern, samt de folk som idag lever i Alba (Skottland), Breizh (Brittany), Cymru (Wales), Éire (Irland), Kernow (Cornwall), och Mannin (Isle of Man).

Medlemskap och deltagande i IMBAS aktiviteter är öppna för alla, oavsett ålder, ras, etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, och handikapp. Diskriminering med grund i dessa faktorer tillåts inte av IMBAS eller dess relaterade grupper.

IMBAS arbetar för Senistrognata främst genom att

- utkomma med fyra nummer av An Tríbhís Mhór per år
- uppmuntra till aktiviteter på lokal nivå
- undervisa prospektiva Seanchái
- förse allmänheten med korrekt information om Seristrognata och den keltiska kulturen, samt genom att hålla konst, hantverk, keltiska språk och traditioner levande.

http://www.imbas.org/