Hem

Genus

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 184438, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Genus är det kulturella och sociala skapandet av könsskillnader.

Alias: gender, genus, genusdiskurser, genusrelationer, kön och könade diskurser

normal

I svenska språket har vi fyra genus: maskulinum, femininum, neutrum och realgenus (han, hon, den och det).