Hem

Kategori Sociologi

Visa ditt intresse

Intresse av hur människor tror, tänker och agerar kring ämnena paranormala fenomen och mystik, etc. Etnologi, folkloristik, idé- och lärdomshistoria, samt vetenskapsteori och ontologi. Psykologi.

Etnologi

Hur människor formar och formas av sitt sätt att leva.Hur kulturen ser ut och skapas inom olika grupper av befolkningen, i skilda regioner och vid olika tidpunkter.

Filosofi

Filosofi (grek. fi'los och sofi'a) betyder ursprungligen kärlek till vishet.

Ontologi

Läran om varandet, verklighetens natur1¤ tingens egentliga väsen.

Etik

En subjektiv värdering av vad man får göra och inte göra. Oftast övergår etiken hos en grupp till regler.

Konspiration

Sammansvärjning mot en person eller grupp.

Sociologi

Sociologi - vetenskap, studier av samhället, hur grupper fungerar, individen i samhället, och så vidare.

Gott kontra Ont

Gott/Ont är en mycket grundläggande värdering, men också en som man gärna definierar (om) för att passa sina ändamål (som individ, organisation, religion, nation...).

Religion

Organiserat trossystem.

Kultur

Människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid.

Genus

Genus är det kulturella och sociala skapandet av könsskillnader.

Mytologi

Berättelser, sagor och legender om gudar, gudaliknande väsen och gestalter ur sägner som tillerkänts mytiska kvaliteter - mytologin tilldrar sig i urtiden i olika länder och kulturer.

Psykologi

Olika teorier hur man kan förstå människan och hennes reaktioner

Självterapi

Utan hjälp av en utomstående terapeut kunna få sig själv att komma till insikt om problem och att få sig själv att må psykiskt bättre.

Moder Jord

Jorden vi lever och bor på. Naturen omkring oss, jorden under våra fötter...

Svenska

Svenska esoteriska termer är ett kapitel för sig. Man har ofta okritiskt lånat in eller direktöversatt främmande uttryck, utan att bry sig om att först kontrollera språkriktigheten.

Symbol

Symboler kan vara ockulta, vardagliga, litterära....

Gnosticism

Hellenistisk-orientalisk religionsfilosofisk strömning c:a 200 e.Kr. där Gud är en opersonlig urkälla

Reinkarnation

Uppfattningen att vi alla är själar som återföds i nya kroppar om och om igen.

Häxmärke

Ett märke, gärna på ena lillfingret, som visar på att en person är en häxa... om man ska tro folktron.

Vetenskapsteori

Teoribildning kring hur man bygger upp vetenskaplig kunskap, vilket kan ske på olika sätt och också ge olika resultat.

UFO-teorihistoria

Naturväsendena hade fått sin form i en lantbyggdsmiljö

Golden Dawn

Hermetic Order of the Golden Dawn manifesterades som ett initierande sällskap i London, England 1888 av tre framstående frimurare.

Medlemmar: Hjälpare Diskutanter Söker kontakt Redaktörer