Hem

Konspiration

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 547, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: ahlberg_therese
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/teori/konspiration.html

Sammansvärjning mot en person eller grupp.

Alias: konspirationen

normal

New Age är vissa trender i tiden - goda ideer om en ny syn på människan och universum och strävanden att skapa en bättre värld. Men många vill gärna se de olika aktiviteterna som en enda rörelse, vars medlemmar tillsammans utgör en positiv kraft i samhället. Det talas ibland om en världsomfattande sammansvärjning - begreppet har lanserats av Marilyn Ferguson - för att förbättra och rädda världen. De som konspirerar i detta ädla syfte har besläktade ideer om vad som bör göras. De känner inte igen varandra genom hemliga lösenord, utan genom likartade strävanden och värderingar.

New Age-konspirationen har inget syfte att ta över den politiska maktapparaten. Den är bara likasinnades känsla att arbeta för gemensamma mål.


normal

Konspirationer. Hela världen håller på att bli galen. Överallt, på alla positioner i samhället. Högt uppsatta forskare, militärer, politiker osv sysslar med det ockulta. Läs en artikel från spiritweb.