Hem

Tidningen Sökaren ( 1964 - 2008 ) Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1309, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/periodica/soekaren.html
är Tidskrift
Start 1964
Slut 2008
ägs av Sven Magnusson

en oberoende tidskrift för livssynsfrågor

Alias: sökaren, tidningen sökaren och tidskriften sökaren

normal

Sökaren är en alternativtidskrift som informerar om nya tankar, ny medvetenhet, ny livsstil, helhetssyn, ny forskning, ny människosyn, ny andlighet.

Sökaren är en nya tidens tidskrift med fängslande läsning om vishet, religion, parapsykologi, UFO, metoder för personlig utveckling.

Sökaren är informativ, saklig, öppen och bitvis kritisk. Alltid intressant. Med viljan att nå fram till sanningen och till det som har betydelse för Dig som sökande människa. Sökarens innehåll har tyngd och substans.

Reportage berättar om vad som har hänt. Bokrecensioner informerar om nya böcker. Seriösa kulturartiklar av kunniga experter och andra goda skribenter går på djupet.

Sökaren vill inte leda Dig fram till en tro, utan ge Dig upplysningar som kan vara av värde i Ditt eget, fria sanningssökande. Den vill öka Dina kunskaper, stimulera Ditt tänkande och kännande och visa Dig var Du kan söka vidare.

normal

Historia

Jag började prenumerera på Sökaren 1991.

Då utkom den åtta gånger per år, var 40 sidor lång, kostade 30 kr per nummer. Den var då helt svart-vit och hade en ganska enkel utformning (A4), med lagom många bilder och inte allt för många reklamannonser.

Från och med nr 6, 1991, började det bli svårt att upprätthålla sidantalet, som för det mesta låg runt 32 sidor. I ledaren för nummer 8, 1991 lät det såhär:

Nu är det jul igen! (Fast jag vet inte, när detta skrivs, om läsaren hunnit få årets sista nummer före den stora helgen. Det har blivit förseningar i produktionen.) Men någon julafton är det inte tal om för Sökarens redaktör och ägare, när bokslutet för året 1991 görs upp. Penninginhåvningen är liten. Men det går ändå att skönja ett litet leende på redaktörens läppar. Ty utgivningen fortsätter trotsande dåliga odds.

En annan är inte den som ger upp!

Med detta nummer följer ett prenumerationsinbetalningskort. Använd det för Guds skull! Och gärna ganska omgående. (Fast bättre sent än aldrig.)

Vem vet, kanske dyker det upp någon fantastisk artikel i Sökaren under året som kommer, med ett innehåll som har en stor betydelse för just dej! Och det vore ju synd om du missade den. Eller hur?

Jag vill inte skryta, men jag har hunnit bli 61 år. När jag startade tidningen 1964, 33 år gammal, sa folk ibland: Så ung han är! (En redaktör inom livssynsområdet skulle kanske helst ha litet av plderns och visdomens drag i sitt arbete.) Nu, snart 28 år senare, tycker man: Så gammal han är! (till skillnad, väl, från andra inom New Age). Den röda kalufsen har blivit grå, den snabba gången långsammare och, ytvärr, entusiasmen mindre. Men, dock, en god portion geist kan jag fortfarande mobilisera, åtminstone ryckvis.

Fin ingång av prenumerationer höjer förstås arbetslusten. Vilker du, läsare ombedes att godhetsfullt ha i åtanke.

Gott Nytt År!

Från och med 1992 höjdes priset till 35 kronor per nummer.

I nummer 2, 1992, av Sökaren har det dykt upp en lång lista av personer som givit gåvor. Allt från 10 till 260 kr. Det är lågkonjuktur och upplagan sjunker. En tredjedel av prenumeranterna har försvunnit under de sista åren. 1991 var upplagan 2.200.

I nummer 5, 1992 annonseras en ny epok för Sökaren:

Detta är sista numret av gamla Sökaren. Den 1 juli tog Energica Förlag över tidskriften. Jag stannar kvar som redaktör.

Upplagan har rasat de senaste åren. Den ligger nu på knappt 2.000 exempler. Det blev omöjligt för mig att fortsätta som förut.

Jag är mycket glad över att Per Frisk och Monica Seilitz har visat intresse för Sökaren och vill satsa på den. De ger också ut Tidskrift för Hälsa och Energivågen samt många böcker och kassetter.

Positiva förändringar kommer att synas från nästa nummer.

Och det gjorde det! Från ett nummer till nästa förvandlades sökaren från en svartvit tidning med ganska tråkigt utseende, till en riktig glassig tidning med snygg layout och många sidor i färg. Flera nya avdelningar i tidningen infördes och antalet författare ökade. Dessutom ökade andelen reklamannonser en hel del. Sidantalet ökade från 32 till 48, men priset på 35 kr per nummer förblev detsamma!

Men en stor nackdel uppkom: Förr fanns innehållsförteckning, adresser etc, och ledaren på baksidan, så att man lätt och snabbt kunde söka igenom gamla nummer. Nu blev man tvungen att plocka ut tidningen och öppna den.

I november utkom ett dubbelnummer på 56 sidor.

Den 18 november beslutade Energica Förlag AB att inte längre ge ut Sökaren. De hade bara lyckats öka antalet prenumeranter med ca 300 stycken, till 2.300. Det skulle krävas 3.000 stycken.

Under slutet av 1993 fick jag läsa detta i UFO-Aktuellt. Där uttalade sig SM och sa att han kanske skulle starta tidnigen igen om ett par år, men från 1994 har han inga pengar, så det blir inte så lätt.

Den 14 januari 1994 kom ett brev från Energica där jag officiellt fick reda på att jag inte skulle få några nya tidnignar för min prenumeration för 1994. (Jag fick tillbaka pengarna.)

Men så återuppstod alltså Sökaren igen! Innehållsförteckning och ledare, etc är återigen på baksidan av tidningen. Mycket praktiskt! De fyra första och sista sidorna är i färg. Tidningen är planerad att komma ut 6 gånger per år och är på 40 sidor per nummer. Layouten är inte lika klatchig som under Energica-perioden, men i stort sett ser den lika snygg ut.

Men det kostar när upplagan ändå är som den är. Priset är nu 45 kronor per nummer. Men vad gör det när den är den ojämförligt bästa tidskriften som finns i Sverige?

normal

Sökaren nr 2 1994

Innehåll: Rinkesta slott; Astrologin studeras; Paret Gaquelins undersökningar; Därför tror jag inte på astrologi; Intervju med Jan Romander; Några röster; Den oförgängliga filosofin; Oförklarliga händelser; Förändrade medvetandetillstånd hos kvinnor; Sökarnyheter; Förklaring till UFO-foto; Läsarforum; Bokfloden; Matthew Fox, kristen nytänkare.

RINKESTA SLOTT - ETT VÄXANDE ANDLIGT CENTER

Rinkesta i Sörmland är en viktig lyspunkt i den nya tiden. Bland idealisterna där har A Course in Miracles en central plats, liksom det politiska partiet Enhet.

ASTROLOGIN STUDERAS MED VETENSKAPLIGA METODER

Astrologi är ett flertusenårigt system för karaktärstolkning och förutsägelser. Man utgår från stjärnhimlens utseende vid en persons födelse och ger planeterna och deras positioner en symbolisk betydelse. Pseudovetenskap säger vetenskapen. Vetenskap säger astrologerna.

I alla händelser är astrologin populär. En tredjedel av oss moderna västerlänningar uppges tro på den. Kanske är vi mystiker lite till mans.

Men kan det verkligen finnas samband mellan stjärnor och människor?

PARET GAUQUELINS UNDERSÖKNINGAR AV ASTROLOGIN

Om det inte vore för Michel Gauquelins och hans hustrus forskningsresultat, skulle de vetenskapliga stöden för astrologin idag vara svaga. Men de båda franska psykologerna kommer man inte lätt förbi.

DÄRFÖR TROR JAG INTE PÅ ASTROLOGI

Astrologi är inte vetenskap, utan i stället vidskepelse, anser astronomen Curt Roslund. Astrologins påståenden är inte grundade i erfarenhet, vunnen genom kritisk, objektiv forskning. Astrologerna har en tro, och de ifrågasätter aldrig denna tro - vilket är en inställning som är helt främmande för sanna vetenskapsmän.

"JAG VET ATT ASTROLOGIN FUNGERAR" SÄGER ASTROLOGEN JAN ROMANDER

Den gamla världsbilden är inte längre giltig. Lagen om orsak och verkan har inte byggt upp universum, utan i stället finns en intelligent avsikt bakom världsalltets uppkomst. Det menar Jan Romander, som driver firman Celest Konsultation AB.

DEN OFÖRGÄNGLIGA FILOSOFIN

Finns det en oförgänglig filosofi vid sidan av alla tillfälliga metafysiska spekulationer? Aldous Huxley beskrev i en bok, som blev mycket uppmärksamad, vad han uppfattade som en evigt giltig filosofi.

NÅGRA OFÖRKLARLIGA HÄNDELSER

Spökerier är inte alldeles ovanliga. Sedan en person dött, hörs steg eller andra ljud, som förknippas med honom. Den döde går igen. Har han känt sig bunden vid sitt jordiska liv och sina anhöriga och därför dröjt kvar vid jorden? En del gamla slott lär ju vara tillhåll för gastar som inte förmått släppa sin jordiska anknytning. Visar dessa händelser att det finns liv efter döden?

FÖRÄNDRADE MEDVETANDETILLSTÅND HOS KVINNOR I SAMBAND MED FÖRLOSSNING

Utomkroppsliga upplevelser och nära döden-upplevelser undersöks av ett fåtal pionjärer. Från livsåskådningssynpunkt är detta mycket intressanta och viktiga mänskliga erfarenheter. Kanske de kan säga oss något väsentligt om vårt liv som människor.

NATURLIG FÖRKLARING TILL UFO-FOTO

Ett UFO-fall från Oregon i USA manar till försiktighet beträffande fotografiska bevis och vittnens trovärdighet.

MATTHEW FOX - KRISTEN REBELL OCH NYTÄNKARE

Matthew Foc är en av de främsta företrädarna för det som kallas skapelseteologi (creation spirituality). Denna andliga riktning har en optimistisk syn på människans förmåga att utvecklas. Fox betonar välsignelse och inte synden som vår arvedel.


normal

Sökaren nr 3 1994


Sidan 02: HANS HOF - PRÄSTEN SOM GÅR SIN EGEN VÄGMäster Eckhart1300-talet och den budhistiska zenmeditationen talar om samma sak, vikten av att lämna bundenheten vid sig själv för att öppna sig för en upplevelse av rent varande. Det menar Hans Hof, zenlärare, religionsfilosof och präst. (Eva Sanner)
Sidan 06: ATT STARTA EGET - ETT KRAFTFULLT SÄTT ATT VÄXA?Att starta en egen verksamhet innebär att sätta rädsla och tveksamhet åt sidan, kliva ut i en osäker verklighet och sluta vara beroende av andra. Detta kan vara mycket lärorikt och utvecklande. (Åsa Freij)
Sidan 08: MATERIALISMEN ÄR DÖDEtt paradigmskifte är på gång vad gäller vår verklighetsuppfattning. (Sven Magnusson)
Sidan 12: HYPNOS - EN MÄNSKLIG RESURSHypnos har fascinerat människor i alla tider. Mytbildningen är stor. Filmer, romaner och tidningar förstärker en populär bild av hypnosen, som innehåller många felaktigheter. Men alltfler läkare, tandläkare och psykologer använder hypnos i din verksamhet, och självhypnotiska träningsprogram blir allt vanligare. (Lars-Eric Unesthål)
Sidan 16: FREDRICH NIETZSCHE - EN SJUK OCH KÄNSLIG FILOSOF MED ÖVERMÄNNISKAN SOM IDEALNietzsche brukar räknas som en av de stora i filosofins historia. Det är framför allt hans skarpsinniga kulturkritik som vunnit erkännande. (Lars Holmgren)
Sidan 20: MIN SÖKARVANDRINGSökandet är som en upptäcktsresa. Man reser i tankarnas värld. En skillnad vid jämförelse med resor i yttre länder är att man delvis färdas genom overkliga landskap och att den resandes uppgift blir att skilja mellan verklighet och fantasi. (Sven Magnusson)
Sidan 22: PLATONS ATLANTIS - DIKTNING SOM TAGITS PÅ ALLVARMånga intresserar sig alltjämt för Atlantis, sagoön som först av alla Platon berättar om. Men ingenting tyder op att Atlantis har funnits i sinnevärlden. (Lars Gahrn)
Sidan 26: SKEPTISK PRÖVNING - EN VÄRDEFULL METODSkepticism är en god sak inom sanningssökandet. Utan skeptiskt ifrågasättande hamnar vi lärr i illa grundade föreställningar. (Paul Kurtz, ordförande i CSICOP)
Sidan 30: SÖKARNYHETERCitat ur M Dahls citatsamling; Alternativmedicinska metoder studeras; Porten till en ny tid; Vänster hjärnhalva lyckligast?; Alternativmedicin vid amerikanskt universitet; Cirklar i säden på 1600-talet; Den uppstående sångaren; Djurplågeri för nöjes skull; Hög intelligens och låg moral; Klassisk musik gör oss intelligentare!
Sidan 32: RELIGIONERNAS VÄRLDSPARLAMENT 19931893 hölls ett religionernas världsparlament i Chicago. Hundra år senare hölls ännu ett, också i Chicago. Pastor Olle Hjern i Nya Kyrkan var där. (Olle Hjern)
Sidan 34: BOKFLODENFantom-ubåtarna av Jan-Ove Sundberg; Omsluten av ljuset av Betty Eadie; Flykten från friheten av Erich Fromm; Livet måste ha mening av Viktor Frankl; Psykologiska typer av C G Jung; Hitler av Per Ragnar.
Sidan 36: PSI-TRACK - TANKENS SPÅRHar svenska forskare upptäckt något betydelsefullt nytt inom psi-forskningen, något som kan vara ett upprepbart parapsykologiskt expoeriment? (Elisabet Broome, Kristina Anjou och Jens Tellefsen)
Sidan 38: FENOMENET SLAGRUTANUr Carl Linnæi Skånska resa samt några lexikon. (Nils-Olof Jacobson)