Hem

Ryssland Land

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 316, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/ryssland.html
är Land

Efter 70 år av ateistiskt styre blåser det idag medvind för religionen i Ryssland.

Alias: ryssland

normal

Tro i Ryssland

Urkälla: Esotera, december 1993

Efter 70 år av ateistiskt styre blåser det idag medvind för religionen i Ryssland. Det visar en opinionsundersökning som ryska vetenskapsakademin låtit utföra. 1988 var det tio procent av ryssarna som betecknade sig som troende - idag är det fyrtio procent. Men alla är inte kristna. Endast 24 procent svarade att de trodde på Gud. 67 procent tror på telepati, 56 procent på astrologi, 46 procent på UFO och 25 procent på utomjordiska varelser.


normal

Telepatiska spioner

Datum: 1995-12-06 03.04

Vi kan ju inte vara så säkra på just hur långt de kommit med tränandet av telepatiska spioner och pk-militärer. (Det var kryddan de ville åt.. )

Iaf... Jag tror de kommit ungefär lika långt som alla andra som håller på med detta en bit utanför de akademiska svängarna. Ryssarna har alltid i förhållande till västerländsk vetenskap låtit kvalitet gå före kvantitet. Dvs att de föredragit kvalitativa studier framför de rena statistiska experimenten. Det var även den väg som vi i västerlandet gick före Rhine, då vi undersökte medierna i sceansrummen.

Det är på både gott och ont. Å ena sidan kan man inte vara riktigt säker på vad det är man studerar eftersom man inte har några kontrollerade omständigheter. Men å andra sidan håller man sig till de betingelser som ger de bästa resultaten. Man får alltså ganska häftiga resultat.

Även vi i väst har ju psi-stjärnor med mycket intressanta förmågor. Men medans vi låter dem hållas för sig eftersom man inte kan bygga statistiskt upprepbara experiment på vissa speciella individer, så ombeds sovjetunionens psi-stjärnor att tjäna sitt land och ställa upp för vetenskapsmännen.

Man forskade många ur utifrån hypotesen att ESP var elektromagnetiska vågor från hjärnan. Sedan gick man vidare med att undersöka alla sorters vågor man kände till och kunde mäta. Men man fick aldrig något resultat på den sidan. Om det ändå till viss del är elektromagnetiska vågor som går från hjärna till hjärna så skulle det kunna vara av ELF-typ. Dessa vågor stämmer faktiskt bra in på experimentresultaten. Men de är nästan omöjliga att mäta. ... Och ur normal fysik sett borde de inte vara så lätt för hjärnan att fånga upp.

Och psi är psi är psi... Psi-stjärnorna i Sovjetunionen måste brottas med samma saker som alla vi andra. Det finns så väldigt många omständigheter som kan påverka resultaten.


normal

Följande finns att läsa om i boken PSI - psykiska upptäckter bakom järnridån, men jag har inte den boken hemma så jag får skriva ur minnet.

I Sovjetunionen hade man redan på 50-talet kommit mycket långt inom parapsykologin. Metoderna var inte lika förfinade som hos de västerländska kollegorna, men å andra sidan hade de många fler psi-stjärnor att välja emellan.

Stödet från högsta Sovjet skiftade mycket med åren. Ena dagen kunde parapsykologerna fritt utöva sin forskning. Andra dagen blev de förbjudna och alla resultat tystades effektivt ned. Men hela tiden har den sovjetiska militären varit intresserade av dessa fenomen och fosrskningen har i huvudsak inriktats på att använda telepatin. På grund av befolkningsmängden har de också kunnat förfoga över många begåvade personer. Endast ett fåtal har blivit kända i västerlandet.

Ett intresse för den sovjetiska marinen har varit att kunna sända meddelanden utan att upptäckas av fienden och även när förhållandena är svåra. Ett exempel är att kunna skicka meddelanden till en ubåt på djupt vatten.

För detta ändamålet gjorde man följande experiment för att se ifall komunikationen kan ta sig ner på sådant djup. De använde en kaninmamma som nyligen hade fött en kull kaninungar. Vid ett par dagars ålder placerade de så kaninmamman i en ubåt och kopplade EKG, EEG och en klocka till en grafritare. (Instrumenten möter hjärtrytmen och hjärnaktiviteten.)

Vid speciella, om de nu var slumpade eller förutbestämda tillfällen, vred de så av nacken på kaninunge nummer 1. Sedan vid nästa tidpunkt dmödade de nummer 2, osv. De kunde då se att signalen med högsta tydlighet nådde ner på det stora djup som ubåten befann sig på. Exakt vid samma stund som ett av kaninmammans barn dödades så uppstod de en topp på EEG-instrumentet.

Sovjetunionen använder sig av vad som fungerar. Ofta är experimenten aningen inhumana. T ex så har de lärt att emotioner når fram bättre. Psi-stjärnor har därför instruerats att på avstånd mörbulta försökspersoner. Och detta fungerar verkligen!

Jag tror att det var i öststaterna som man först kom på tekniken med brus-reduktion vid telepati. Man använder i detta ändamål en enkel kod, t ex morse, och upprepar meddelandet kanske femton gånger. Detta är tillräckligt för att kunna föra över ett skriftligt meddelande men överföringshastigheten är ganska låg och utbildningen är lång och resurskrävande. (Dvs militärutbildningen som tränar upp de psykiska krafterna.)

Tja. Ska väl säga att det här med militärens inblandning inte är något som finns svartvitt men misstankar finns och om experimenten jag har berättat kan man läsa om i boken jag givit namnet på ovan samt dess uppföljare. Dessa böcker blev mycket uppmärksammade när de kom. Det var då vetskapen om kirliantekniken (som ju också uppfans och utvecklades i Sovjetunionen) spreds i stor skala till västerlandet.