Hem

Medium Liv, Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 228, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
Denna text är importerad från /old/psi/medium.html
är en sorts Liv , Person och Upplevbart

Med medium menas någon som uppfattar andevärlden och kan förmedla budskap mellan den världen och vår värld.

Alias: medium, spiritist och transmedium

Eileen Garrett
Medium
Själv angav hon sina psykiska krafter som sprungna ur sin hembygd. Där togs magi och trolldom på fullt allvar.
David Rogers & Marcus Bezerra
Medium
David Rogers (Storbritannien) och Marcus Bezerra (Schweiz) är en medial duo som med glatt humör är en av våra länkar till Andevärlden.
Betty Shine
Medium, Författare
Ett av världens största medium. Hon har skrivit böcker som på ett enkelt sätt förklarar saker som kan vara svåra att förstå. Hon behärskar healing, klärvoajans, kontakt med andevärlden etc.
Marjorie Kite
Medium
Brittiskt medium med en god portion humor.
Ola Sahlin
Medium
Gun-Marie Åslev
Medium
Anders Åkesson
Medium
Anders Åkesson är certifierat medium och har sedan barnsben haft kontakt med andevärlden.
Carita Stenbäck
Medium
Grundaren av Energifokus.
Daniel
Medium
Doris Ankarberg
Medium, Författare
Iris Hall
Medium
Ett känt, kringresande medium från London.
Magiqa
Medborgare i Paranormal.se, Medium
James Van Praagh
Medium, Författare
James Van Praagh är en av vår tids mest uppmärksammade och framgångsrika andemedium.
Larry Dreller
Författare, Medium
Amerikanskt medium bosatt i Colorado.
Mithera
Gesäll i väktarakademin, Helare, Medium
Diplomerad Medium & Healer. Utbildad av Terry Evans. Erbjuder privatsittningar, seanser och andlig healing. Verksam i Uppsala.
Julie Soskin
Medium, Författare
Medium, lärare och författare.
Manna
Medium, Medborgare i Paranormal.se
Medlem som har bidragit med flera bra texter.
George Killick
Medium
Det enda svenska medium vars prestationer undersökts vid parapsykologiska laboratoriet vid Duke University i Durham
John Edward
Medium
Ett internationellt erkänt medium.
Jill Petersson
Medium
Medium och vägledare som har blivit känd för den större allmänheten genom TV-programmet Förnimmelse av mord.
Jörgen Gustafsson
Medium
Medium känt från bland annat TV-programmet Förnimmelse av mord.
Terry Evans
Medium
Medium känd från TV-programmen Förnimmelse av mord och Det Okända. Terry har utvecklat en teknik som kallas Bergsmeditation.
Mrs Leonard
Medium
Känt engelskt medium
Leornora E. Piper
Medium
Amerikanskt transmedie, kanske det mest framstående i hela den psykiska forskningens historia (1857-1950)
Mrs Willett
Medium
Engelskt medium, fredsdomare. Dock ej professionellt medium (1874-1956)
Geraldine Cummins
Medium
Irlänskt medium och automatisk författare.
Rudi Schneider
Medium
Österrikiskt medium vars bror Willi också var medium (1908-1957)
Hélène Smith
Medium
Schweiziskt medium berömt för sina berättelser om livet på Mars (1861-1929)
Florence Cook
Medium
Engelskt medium som kunde materialisera vissa andar (1856-1904)
Marie-Louise Hahn
Medium, Konstnär, Författare
Konstnär och författare med medial förmåga. Marie-Louise Hahn är gift med Robert Hahn.
Allan Kardec
Medium
Spiritismens grundare.
Anna-Lena Vikström
Medborgare i Paranormal.se, Författare, Reikimaster, Medium
Jag är utbildad diakon och har treårig utbildning till steg-1 psykoterapeut med fördjupning i psykosomatik och kroppsterapi.
Olav Moldestad
Medborgare i Paranormal.se, Medium
Medium som förekommit i norsk tv.
Astrid Gilmark
Medium
Svenskt medium, verksam under 60- och 70-talet. Skrev flera böcker t.ex. "Jag vet" och "Jag ser".
Cassandra Eason
Lärare, Medium, Häxa, Författare
Författarinna och programledare inom områdena psykiska och andliga upplevelser, folklore och vidskeplighet.
J.Z. Knight
Medium
Kvinnan som kanaliserar Ramtha.
skitzo
Medborgare i Paranormal.se, Medium
Lone Hertz
Medium, Författare
Medium, numerolog, kristallhealer och författare.
Marcos Von Ring
Medium
Person som erbjuder gratis talisman och horoskop men skickar räkning och krav i efterhand
Sara Freder
Medium
Utger sig för att skicka gratis spådom/horoskop, men i efterhand kräver att man betalar för hennes tjänster.
normal

Med medium menas någon som uppfattar andevärlden och kan budskap mellan den världen och vår värld. Klassiskt sker detta genom att någon söker upp mediet för att ta kontakt med någon nyligen avliden anhörig. Mediet använder vanligen någon automatism för att kanalisera budskap från den döde till den anhöriga.

Fenomenet när ett medium tycks ta kontakt med en avliden människa kan tolkas olika. Ur en synvinkel skapas kontakten genom att mediet skapar en extra personlighet som denne låter träda fram. Denna person har en personlighet som liknar den avlidnes. Den information som behövs för att mediet ska kunna likna den avlidne måste tas någonstans ifrån. Bland parapsykologer frågar man sig om mediet telepatiskt (och omedvetet) läser de besökande (levande) släktingarnas tankar. Det förekommer dock gott om exempel där mediet berättar sådant som släktingen inte vetat, men kunnat bekräfta i efterhand.

På grund av att svenskan saknar motsvarigheten till engelskans psychic används ofta ordet medium synonymt med synsk.

normal

Medialaitet är ett samlingsnamn för den som kan se in i astralplanet, se auror och icke fysiska väsen, spå eller är clairvoyant. I vår tid så är allt fler mediala men det är få som förstår det. Det är svårt att förstå det ickefysiska. Speciellt när vi alla är skolade i naturvetenskapligt tänkande.

Det finns några sätt att bli medial.

1. Att födas med gåvan.
2. Att öva upp sig genom ett hälsosamt liv. Vegetarisk kost sägs hjälpa till.
3. Att skärpa de andliga sinnena med hjälp av kristaller, örter, ritualer, heliga växter, meditation.
4. Att öva upp sig genom träning. Allt går att lära sig bara man gör det tillräckligt många gånger.
5. Att leva i nuet!

För den som föds medial är det svårt att förstå att inte alla är det. Sanningen är att alla är det mer eller mindre men för några få är det väldigt påtagligt. De flesta förtränger det eller förklarar det som fantasier. Att barn ser och hör saker är inte fantasier. Det är verkliga upplevelser för dem men förklaras som fantasier av vuxna. Eftersom vuxna avfärdar det som något som inte tillhör livet så glömmer barnen bort det eller förtränger det.

Plötsliga idéer eller insikter är mediala fenomen som inte skall förklaras bort utan istället förverkligas. Ett språkligt resonerande med dig själv har inte med medialitet att göra.

Den som är medial kan oftast kommunicera med sin hjälpande eller livsguide som det också kallas. Vi får alla budskap från våra hjälpandar men många tar det som en egen tanke och inte som någon annans röst. Egentligen är det sällan någon annans röst för hjälpandarna använder sig av våra egna associationer. D.v.s att det talar till oss med våra egna ord eller egna bilder för att vi skall förstå.

normal

Hoyt L Edge: Mediumship and Magic in Bali

Edge beskriver två sittningar med balinesiska medier. Hans kulturhistoriska resonemang är intressanta men det skulle föra för långt att redogöra för dessa här. Emellertid är hans slutsats intressant. Han menar att medier i verkligheten inte har sin huvuduppgift i att producera information. Det viktiga för dem är att skapa mening för sina klienter och att förändra de kognitiva mönstren.


normal

Ett medium är en person, kvinna eller man, med förmågan att kunna kommunicera med andar. Bland New Ageare sägs det att alla har den förmågan, och att det är upp till var och en av oss att försöka få det att fungera, och det krävs mycket övning. Ett medium kan ge dig meddelanden och hälsningar från dina döda nära och kära, det är vad de är kända för, men även råd och förslag från dina andliga guider.