Hem

Astralplanet Plan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154385, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/astral/plan.html
är Trobart , Upplevbart och Plan

Planet som ligger ovanför det fysiska.

Alias: astrala planet, astralplan, astralplanet och astralt

normal

Innan vi går in på själva magin så finns det en hel del att förklara om det astrala. Det astrala planet är som en annan dimesion skulle man kunna säga, fast det är en mycket enkel förklaring. När man är i det astrala planet så har medvetandet lämnat kroppen och är totalt obundet med kroppen med undantag för silvertråden.

Det som egentligen händer då man lämnat kroppen med sitt medvetande kan kort sammanfattas med att man varseblir och uppfattar universum med astrala sinnen . Det intressanta är egentligen inte vad som händer utan hur man upplever det och vad man kan få ut av det. Många saker kan heller inte beskrivas.

Föreställ dig att du blir kidnappad av ett UFO (UFO'n har absolut ingenting med den här boken att göra, men i just det här tanke-experimentet är det ett mycket lämpligt objekt) och blir tagen till en planet där de har ett helt annat färgspektrum. Kan du föreställa dig en färg som inte finns på jorden och som du därmed aldrig har sett förut? Det är en omöjlighet för hjärnan att föreställa sig en sådan och i och med det kan de som ej upplevt det astrala få en uppfattning om hur abstrakt detta högre plan är. Det är i och för sig inte bara färger som är abstrakta (färgerna i det astrala är snarare mer en högre form av de jordiska färgerna), utan det som mest är annorlunda är tid och rum.

Tidsmässigt så kan man vara borta som mest i några timmar i sträck (med vår tidsräkning räknat), men man kan uppfatta det som allt från ett par minuter till flera dagar, kanske till och med veckor eller månader i det astrala. Rumsuppfattninget är ännu mer abstrakt. Det känns kanske konstigt att visualisera känslan att vara långt ute i rymden och att i det läget inte uppfatta något som upp eller ner etc. Tänk dig då att du är i ditt eget rum och alla begrepp är lika konstiga, att det är som vanligt, men ändå inte fyra väggar på det sätt som du är van att se det, att du inte bara kan stå i taket, det känns dessutom lika naturligt som att stå på golvet (eller väggen). Astralkroppen kan gå igenom väggar och tak och det är också något som kan uppfattas som väldigt abstrakt i början. När det gäller att se i det astrala så är auror och energier något som man ser en hel del av. Allt levande har en aura och överallt glider moln av energier omkring. Men detta är bara den lägsta formen av astral varseblivning och när man fått kläm på att göra regelbundna resor så kan man till viss del stänga av séendet av dessa. Att sedan överhuvud taget vara på en sådan nivå av det astrala att man uppfattar materiella omgivningar är också den lägsta formen. I de högre formerna så upplever man helt andra världar och man förflyttar sig dit genom tanken. Dessa världar kan vara allt från totalt abstrakta världar där allt tycks vara levande och pulserande (marken, berg etc) via öde öknar till världar som skapats av människans fantasi (serie-världar tex). Vilka världar man upplever beror på individens mentala struktur och läggningar. Att ha sex i det astrala är något som de flesta brukar fråga om det är möjligt.

Att det är svårt att träffa andra som reser astralt beror på den konstiga tids- och rumsförvrängningen. Om två personer ligger bredvid varandra och har bestämt att de ska resa astralt och träffas så kanske de upplever att de måste färdas genom halva universum för att nå varandra. Men att resa till tex månen skulle de kanske inte alls tycka vara speciellt långt. En annan aspekt är att de med stor sannolikhet inte lyckas lämna kroppen precis samtidigt. De minuter extra som det kan tänkas ta för den som kommer senare kan kännas som flera timmar för den som väntar. Risken ligger nog inte i att den som väntar skulle bli utråkad, snarare att han ser en massa intressanta saker som han blir så fascinerad av att han helt enkelt glömmer bort den andra personen och försvinner in i andra världar.

Man behöver inte vara ute i det astrala för att varsebli astralt. Man kan träna upp framför allt astralt séende och hörsel utan att ens ha varit i det astrala.


normal

What is the Astral Dimension?

The astral is the closest dimension to the physical. It overlays and permeates the world like a huge mind net, catching and holding all thought. Its contents are created by the collective consciousness of the world mind. It contains all the thoughts, memories, fantasies, and dreams of every living thing in the world. In it, the laws of sympathetic attraction, or like attracts like, causes this ocean of mind stuff to strata and settle into layers or pools. These pools of thought are more commonly called astral planes, astral worlds, astral sub planes or astral realms.

The astral dimension is composed of astral matter and is aptly described as mind stuff. It is extremely sensitive to thought and can be moulded into any shape or form. These creations can be so perfect as to be indistinguishable from reality.

The best way to explain this, mind stuff, is to draw a comparison between astral matter and unexposed, high speed photographic film. When this film is exposed to light, focused by the cameras lens, a perfect image of reality is instantly burnt into the film by the chemical reaction of the film to light. When astral matter is exposed to thought, focused by the lens of the mind, a perfect image of reality is instantly formed out of astral mind stuff by the reaction of astral matter to thought. The complexity and durability of any creation in the astral dimension depends largely on the strength of the mind doing the creating.

normal

The Astral Dimension

This is a topsy-turvy world like Alice found in Wonderland. Everything seems objective (real) but is changeable and fluid. Anything and everything can be found there, from base, coarse levels full of sexual energy; to beautiful, serene places full of spiritual harmony. Time is distorted and extended there. An hour in the Astral can seem like only a few minutes here in the physical. Compared to the physical world it is at a much higher vibration. It's like playing a video tape at twenty times normal speed, although this is not apparent when you are there.

Moving amongst the astral dream pools is usually a hit or miss affair for most projectors. It takes a lot of experience to make planned astral journeys to specific realities.

There are an infinite number of realities, planes, realms and dream pools in this dimension. As I stated before, they naturally strata and settle into pools of related thought. During sleep, or in a lucid dream, the subconscious mind usually creates one especially for you, your own personal dream theatre. When you become aware during a dream, you take control over it. This control is taken over from the powerful subconscious mind. Without its powerful controlling influence, your personal custom created realm will change. You will begin tuning into other sympathetic parts of the astral, and the reality you are in will mix with other realities and take on different aspects.

In a conscious projection into the astral dimension, you can tune into any part of it and travel into different realities, other dream pools, or a mix of many. There are various techniques for this but they all involve some way to disorient the subconscious mind, tricking it into moving you into a different Astral reality. Some projectors look at their hands and watch them melt. Others spin around, causing left right reversals. These methods all disorient the mind and trick the subconscious into tuning into another part of the astral.

It's very difficult to describe how to move amongst the levels, you really have to learn by doing it, by trial and error. You have to learn how to use and control the subconscious mind, how to trick it for a specific result.

normal

Det här med astraltillstånd är väldigt intressant. Mitt intresse grundar sig främst på att jag efter att ha sovit kan få förnimmelser av att jag upplevt något under sömnen. Under en period var denna känsla väldigt tydlig. Jag kunde vakna på morgonen och minnas att jag träffat personer på märkliga platser. Numera är minnen från den gångna natten lite mer ”avlägsna”. Men det händer i vissa speciella situationer att det känns som jag blivit förberedd för det som händer. Och när det händer saker så blir jag inte så överraskad som man kanske borde ha blivit. Under den intensiva perioden träffade jag personer som återkom hela tiden. Om jag träffade dem på stan skulle jag genast känna igen de flesta. Det är dem jag träffar nu också. Jag vet det trots att jag numera inte längre minns något tydligt. Så att man skulle vara ensam när man ger sig ut på astralvandring stämmer inte alls på mig. Dessutom så är det inte jag själv som frigör mig från kroppen. I mitt fall är det andra som har den kontrollen. Och min omgivning vid dessa tillfällen ter sig ganska lik som den när jag är vaken. Jag har fått det förklarat att det beror på att den hjärnliknande funktionen i detta tillstånd strävar efter att återskapa omgivningen så lik den verkliga omgivningen som möjligt. Många gånger befinner man sig också i den normala miljön trots att man befinner sig utanför den fysiska kroppen.
Jag litar på dom här personerna. Jag betraktar dem som mina ledsagare. Inte alla kanske men några få av dem. Det här låter kanske konstigt men jag är övertygad om att de finns eftersom jag under de senaste årens gång fått ett så tydligt minne av dem. Jag tror att de försöker dra sig undan nu för de tycker att jag blivit stark nog för det. Det känns lite ledsamt för jag har nästan vant mig vid att ha dem vid min sida.

normal

Astralresornas mål, andarna, änglarna, gudarna och gudinnornas hem.