Hem

Astralprojektion Kroppslig frigörelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 994, v19 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/astral/projektion.html
är en sorts Kroppslig frigörelse , Upplevbart , Praktiserbart och Trobart

Att lämna sin fysiska kropp och besöka det astrala planet.

Alias: astralprojektion och astralresa

befäst

Astralprojektion är att viljemässigt framkalla en OBE hos sig själv. Men till skillnad från OBE, fjärrseende och klärvoajans betonas här att det är resande på det astrala planet, villket inte helt motsvarar den fysiska verkligheten. Astralprojektion kopplas samman med drömtillståndet, där man kan kontrollera sina färder i klardrömmar.


normal

På tröskeln till det okända

Det okända väcker nyfikenhet hos allt fler människor. I böcker, filmer, tidningar och TV-serier exponeras ockulta fenomen och det övernaturliga diskuteras som aldrig förr. Somliga vetenskapsmän försöker att förklara detta som ett sekelskiftesfenomen och pekar på den uppsjö av ockulta ordnar och samfund som växte fram vid förra sekelskiftet. Detta är en felaktig och otillräcklig förklaring. Sanningen är snarare att sen förra seklet har det ockulta varit en ständigt växande strömning. Under hela nittonhundratalet kan vi se en ökning av intresset för det ockulta och magiska. Nu mot slutet av nittonhundratalet florerar ockultismen mer än någonsin. Ska det förklaras med någon tidsanda måste det nog ses i perspektivet av årtusendeskifte snarare än sekelskifte. För nu inför år 2000 står vi på tröskeln till det okända.

Den moderna vetenskapen har gjort de traditionella religionerna inaktuella. Allt färre känner att t.ex kyrkan har svaren på de stora frågorna. Samtidigt ger inte heller vetenskapen några tillfreds- ställande svar. Det kan vara en av förklaringarna till varför ockultismen brett ut sig i spåren av industrialismen och det postindustriella samhället. Det ockulta erbjuder en möjlighet att själv ta reda på svaren på livets mysterier. Andra kastar sig däremot djupt in i de fördolda världarna, för att se vad för sanningar som döljer sig där. Det är på dessa människor och deras metoder vi ska kasta ett öga i denna artikel. Vi ska se hur man öppnar magins portar.

Undersökningar har visat att mer än var tionde människa upplevt hur de lämnat sin fysiska kropp och färdats omkring i en osynlig kropp som saknar den vanliga köttsliga kroppens begränsningar. De flesta har upplevt detta i tillstånd av sömn, halvsömn eller fysisk utmattning. De flesta behåller dessa upplevelser för sig själva, eftersom de är rädda för att stämplas som sinnesförvirrade eller som lögnare. I ett samhälle där vi avskaffat själen, har detta blivit ett av de stora tabuområdena. I andra samhällen, t.ex bland naturfolk, anses dessa upplevelser vara något fullständigt normalt och är något man öppet diskuterar.

Vid operationer, nära döden eller under andra extrema situationer har människor haft starka upplevelser av att stiga ut ur den fysiska kroppen och resa med själen. De har ofta känt hur de stått inför en port till en annan värld och ibland har de rest igenom den. De berättar hur de färdats genom en lång svart, skimrande tunnel. I tunnelns andra ända har de sett ett starkt strålande ljus. I många fall har de även sett en gestalt stå där med öppna armar. Dessa upplevelser beskrivs på liknande sett av människor i olika kulturer och olika tider.

Ockultister och magiker har systematiskt arbetat för att kontrollera förmågan att resa med själen ut ur den fysiska kroppen. De menar att de därigenom kan få kunskaper som annars är otillgängliga för människan. De beskriver även hur de reser in i helt andra världar där de kan träffa varelser från andra dimensioner. Dessa världar kallas för astralvärldar och den osynliga kropp med vilken man reser kallas för astralkropp.

Ordet astral härstammar från senlatinets astra'lis, vilket betyder stjärna och som redan inom nyplatonismen kom att beteckna den värld som finns mellan det materiella och det andliga. Detta är själens värld till vilken den kommer när den lösgörs från den fysiska kroppen - något som händer tillfälligt var gång vi sover och slutgiltigt när vi dör.

Människor som rest in i de astrala världarna, har ofta försökt att memorera och kartlägga sina upplevelser på olika sätt. På sånt sätt har ockulta system och magiska traditioner som kabbala, enokiana och shamanism uppkommit. Häxornas resor till platser som Brocken och Blåkulla anses av många ockultister vara beskrivningar av astralresor.

De astrala världarna beskrivs i olika nivåer. När man först stiger ur den fysiska kroppen kan man bli kvar i den vanliga världen. Man rör sig omkring som en ande som kan gå igenom väggar och stängda dörrar. Det finns otaliga historier om häxor och magiker som ägnat sig åt astralt spionage, gärna av ren fluktisnatur. Efter ett tag brukar de flesta vilja lämna den vanliga världen och gå upp i högre dimensioner och studera dem.

I de s.k lägre astralplanen kan man möta nyligen avlidna och spöken. Spöken anses vara dödas astralkroppar som av olika anledningar fastnat i någon mellanvärld. Somliga möter förföriska andar på sina astralresor och har fantastiska upplevelser av astralsex. Andra blir istället jagade av skräckinjagande demoner. Många beskriver astrala landskap, skogar och städer. Ibland färdas astralresenären genom surrealistiska miljöer och städer som påminner om Dalis eller Boschs konstverk. I de högre astrala världarna möter man gudar, gudinnor och andra mer arketypiska väsen.


normal

Starting Out

After the physical body has fallen asleep, the astral body always projects into the physical world. Once the energy body has expanded, the astral body floats free and hovers just above the physical body, but within the expanded energy body's field of influence. Within this field, known as cord activity range, the astral body is held close to the physical world as it is within a field of etheric matter.

During a conscious astral projection it may appear as if you are projecting straight into an astral plane. But there is always an intermediary phase at the beginning, when you are existing as an astral form close to the physical dimension. This, real time part of any projection, may be missed if you black out at the moment of projection. The area around the body, within cord activity range, is flooded with etheric matter and within this field the astral body is held in real time close to the physical dimension.

normal

Energy Flow

Once the astral body enters the astral dimension it must have a good supply of astral energy from the chakras in order to interact strongly with that dimension. Clear astral memory depends greatly on the amount of energy available. As the astral dimension is the natural domain of the astral body, it will not fade out of it due to a lack of energy. As in the real world, if a person hasn't eaten or slept for a few days they don't dissolve into another dimension. They just get weak and listless and don't interact strongly with the physical world.

What it boils down to is this: The astral mind must have enough energy to give it strong, vivid memories. These astral memories must be strong enough to make a good sized wrinkle in the physical brain, so the physical mind can recall them when it wakes up.

For example, if you haven't slept for a few days you will be tired, listless and your interaction with reality will be weak and vague. If you see a movie in this tired state you will retain little memory of it. Afterwards, you may only remember fragments of it and your memory of it will be a vague blur. If, however, you see a movie when you are well rested, fresh and full of energy, it is different. You take in everything about the movie and enjoy it. Your memory of it will be crystal clear.

This is similar to what happens after a low powered astral journey. The astral body lacks energy and so does not have clear enough impressions of its journey. This causes it to fail making its memories the dominant ones when it returns return to the physical body. As I stated earlier, there must be strong, vivid memories if a wrinkle is to be made in the physical brain and the experience remembered.