Hem

Trumresa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 34064, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Praktiserbart och Upplevbart

Många schamanska traditioner använder en trumma för att framkalla det alternative sinnestillstånd de behöver för att komma i kontakt med andevärldarna.

Alias: trumresa

normal

Trumresa

Trumman (och att resa med den) har varit en väsentlig del i merparten av de schamanska traditioner man studerat världen över. Den är hjärtat och hjärtslagen. Den beskrivs oftast som min häst eller som en mångfärgad kanot (Eliade) av de Kunniga och detta visar tydligt på att den används till att resa/färdas med. Den har varit helig och förvarats mycket medvetet längst in i bostaden (Tungus, Samer, Inuiter t ex) och skurits itu och gjorts obrukbar när schamanen dog. Ett föremål med kraft alltså.

Nå, till trumresorna: De används för alla möjliga syften; allt från rena informationsresor där schamanen rådfrågar sitt kraftdjur eller uppsöker sina andliga lärare om råd till rena nöjes- eller upptäcksresor. Schamanismen är en empirisk kunskap baserad på erfarenhet så ju mer du vet ju kraftfullare är du.

Trumresan i sig, om den bevittnas utifrån kan vara en ganska händelselös syn. Schamanen trummar medan han vaggar, ligger, dansar och till slut börjar resa -ofta tar då en medhjälpare upp trumman och för honom vidare genom att hålla rytmen levande.

Att själv resa till trumman är allt annat än händelselöst. Åtskilliga resedagböcker visar på enorma händelser och möten, klara färger men även ond bråd död. Det är farligt att resa; i den här verklighet som i vilken annan. De Sibiriska schamanerna använde sången och dansen och ibland t o m teatern för att hålla de som bevittnade schamaniserandet a jour med vad som hände. Resan beskrevs i detalj i sången, hur han färdades över vatten och genom dalar, över bergen och in i solen t ex.

Resan går ofta Upp (till himmlarna) Ned (i Underjorden) eller stannar Mitt I Mellan (där vi är nu) och vart ställe har sina andar, gudomer, regler och platser att besöka för vad det nu är han satt sig till att finna/göra/bota på sin resa.

I avslutning kan sägas att trumresan bara är en av de många tekniker en schaman använder sig av i sitt arbete. Den bottnar i många olika seriositetsgrader, från lek till allvar och ser väldigt likadan ut världen över.

Mer senare.
Kontakta mig gärna med eventuella frågor!
MVH/Trumman Thomas

normal

De verkliga shamanerna använder endast trumman för att kunna visa omvärlden hur man kan kontakta de olika andra världarna, annars sker detta psykiskt.
Shamanen är jordens siste store magiker!