Hem

Schaman Naturmagiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9490, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Naturmagiker

En person som praktiserar schamanism.

Alias: andemanare, galdramästare, häxmästare, schaman, shaman och shaman´s

normal

Vad är en schaman?

En schaman är en person som i förändrat medvetandetillstånd o/el trans gör resor till andra världar för att skaffa kraft och information. Syftet med schamanens arbete varierar, men kan t ex vara för att återställa balansen mellan människan och hennes miljö.

En utövare av schamanism ser allt i naturen som levande, även stenar och vinden. Eftersom alla delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra behövs schamanen som en förmedlare mellan de olika existensplanen.

Grunden i schamanens uppgift är att färdas till andra världar och använda den kunskapen han får där till att uppnå resultat.

normal

Det som definierar en schaman

Resor
Resor till regioner i andevärlden, den Övre, Undre och Mellan medels transtekniker; dans, sång, trummande, psykedeliska droger. En symbolisk initiatorisk död som bl.a. kan innebära att bli krossad till stoff av sin vägvisare, därefter bli förnyad. Den symboliska döden kan även betyda samtal med själar av döda schamaner, eller att ta emot uppenbarelser.

Mental vilja
Shamanen utför extatiska resor med sin mentala vilja och inlärda tekniker. Han är individuell men är en del av kollektivet och där han agerade politiskt och andligt.

Vägvisare
Möten med vägvisare och kraftdjur, uppenbarelser av universums hemligheter eller andra fördolda ting är det som blir hans skicklighet. I kraft av hans relationer med det högst naturliga, lyckas schamanen ensam förvärva de tekniker som gör det möjligt för honom att resa bortom den ordinära verkligheten. Antalet vägledare, kraftdjur och intensiteten av hans upplevelser särskiljer honom från lekmannen.

Förmåga att bota
Han har förmågan att bota fysiska och själsliga tillstånd med hjälp av de tekniker han lärt sig och han kan även vara kapabel till mentala förbindelser och det oavsett avstånd.

Kallelse
Kallelsen är antingen ärftlig eller så är den spontan. I vissa traditioner har man t.o.m. kunnat köpa sin kunskap och sina andar av en annan schaman - som då miste all sin kraft. Han sålde den ju. I många traditioner bli en schaman inte erkänd förrän han har tagit emot två slags läror: extasen (drömmar eller trance) och den traditionella läran: schamanistiska tekniker, namn och funktioner på sina andar, mytologi och stamtavla på klanen. Schamanen är förpliktad att skaffa en stomme av lärosatser och traditioner. Ibland tjäna ett lärlingskap hos en gammal mästare, eller genomgå en initiation via en ande.

normal

Schamanen är en man eller kvinna som genom olika tekniker ändrar sitt medvetande för att kunna resa till den ovanliga verkligheten, Andarnas värld, där schamanen kan söka kraft och kunskap. Den kraften eller kunskapen för han sedan hit till vår vanliga värld till nytta för sig själv och andra.

Oftast lyckas schamanen bota sina patienter med örter eller genom psykisk påverkan. Forskare som studerat naturfolkens läkekonst menar att de oftast har bättre själsläkare än vi.

Med hjälp av trummning, skallror, sång, dans och psykotropa växter (bl.a. tobak) ändrar shamanen sitt medvetande för att kunna låta sin frisjäl resa ut ur kroppen till Andarnas värld. Den är klassiskt delad i tre delar: Undervärlden, Mellanvärlden och Övervärlden.

De schamanska resorna kan upplevas med alla sinnen, fastän kroppen är kvar i den vanliga verkligheten. Själen har mycket stora möjligheter att uppleva sinnesförnimmelser, och andarna väljer ofta att kommunicera med schamanen genom sinnliga upplevelser för att öppna dessas hjärtan för en förståelse bortom orden.

Ett av det mest spridda missförstånden om schamanism är att den är en religion, där schamanen tillbeds eller åtminstone är präst. Så är inte fallet. Även om schamanen i många kulturer från tid till tid jobbat som präst, är detta inte hans huvudsyssla. Det som skiljer schamanismen från religioner är den direkta andliga upplevelsen utan mellanhänder som präster, bibliska regelböcker eller kyrkor, vilka har monopol på kommunikation med det gudomliga. Tro spelar heller ingen som helst roll inom schamanism.

Schamanismens till synes enkla metoder har varit använda i minst 20 000, kanske 200 000 år över hela världen, inklusive Europa. I många fall kan schamanen tala med växter, djur, stenar och allt annat skapat som människorna delar planeten med; denna möjlighet kommer ur förståelsen att allting som lever har en ande. De är bara olika personer; t ex en person i en stenkropp, eller en person i en blommkropp eller, varför inte, en person i en datorkropp.

normal

En shaman har förmågan att resa genom dimensionerm,sfärer för att kontakta väsen av olika slag som de kan kommunicera med. Genom denna kontakt kan shamanen få reda på vad som är fel och tillsammans med dessa olika väsen åtgärda detta.