Hem

Präst Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142213, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Person

Person med uppgift att utföra religiösa kulthandlingar; offer, böner, invigningsritualer m.m.

Alias: pastor och präst

Sixtus II
Påve
Påve från 257 till 258. Avrättades av kejsar Valerians soldater när han höll gudstjänst.
Felix I
Påve
Påve mellan 269 och 274. Firas den trettionde maj.
Johannes XXIII
Påve
Angelo Giuseppe Roncall. Påve mellan 1958 och 1963. Bannlyste Fidel Castro.
Johannes Paulus II
Påve
Född i Polen som Karol Wojtyla. Har innehaft sitt ämbete sedan 1978.
Leo X
Påve
Född Giovanni de Medici. Valdes till påve 1513. Är mest känd för att ha bannlyst Martin Luther.
Alvaro del Portillo
Biskop
Clemens I
Påve
Påve under första århundradet. Avbildas med ankare och fisk.
Franklin Loehr
Präst
Präst och doktor som skrivit boken The Power of Prayer on Plants.
Edwin A Abbott
Matematiker, Präst, Författare
Var präst, shakespearforskare och lärare. Han var under många år rektor för City of London School, men sin verkliga berömmelse fick han med Flatland 1984.
Gregorius X
Påve
Arbetade med att skapa fred i den kristna världen, och föra krig mot alla andra.
Innocentius V
Påve
Den första dominikanska påven.
Urban VII
Påve
Var påve under tolv dagar innan han dog. Hann överhuvudtaget inte krönas.
Clemens IV
Påve
Motarbetade i likhet med sina föregångare huset Hohenstaufen. Var stark motståndare mot nepotism inom kyrkan.
Biskop Malakias
Biskop
En del av dessa spådomar är betydligt mer precisa än t ex Nostradamus profetior.
Max Beauvoir
Houngan
Houngan som hjälpte Wade Davis i hans försök att lösa zombis gåta.
Petrus
Helgon inom kristendom, Apostel, Påve
Roms förste biskop. Korsfästes på order av Nero.
Pius XII
Påve
Påve mellan 1939 och 1958. Har både prisat och kritiserats för sina insatser under andra världskriget.
Johannes Paulus I
Påve
Var påve under trettiotre dagar 1978.
Pius XI
Påve
Achille Ratti. Påve mellan 1922 och 1939.
Paulus VI
Påve
Påve från 1963 till 1978. Avslutade det andra vatikankonciliet.
Wulfila
Missionär, Biskop
Den förste missionären bland visigoterna. Biskop för goterna. Har översatt bibeln till gotiska.
Ma Oftedal
Präst, Författare
Ma Oftedal är en präst som har utmanat kyrkan genom att bla tro på shamanism och kristallers helande verkan.
Enoch Karlsson
Präst
En pastor och predikant i många olika sammanhang, både inom Sverige och utomlands
George Berkeley
Biskop, Filosof
Protestantisk irländare och filosof
Antoine Court de Gebelin
Präst
En hugenottpastor som utvecklade den ockulta symboliken i de moderna Tarotkorten.
M Scott Peck
Präst, Författare
Författare och präst.
Göran Bergstrand
Psykoterapeut, Präst, Författare
Göran Bergstrand är verksam i gränsområdet mellan själavård och psykoterapi, teologi och psykologi samt författare, och anser misstro och skepticism berikande för tron
Mystagog
Präst
I det gamla Grekland forntida präst invigd i de heliga mysterierna