Hem

Biskop Malakias Biskop

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1424, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/malakia.html
är Biskop

En del av dessa spådomar är betydligt mer precisa än t ex Nostradamus profetior.

Alias: biskop malakias, maelmhaedhoc, malachy, malakias, biskop, malakias påvespådom, saint malachy, st malachy och st. malachy

normal

År 1595 utgav benediktinermunken Arnold Wion ett bokverk i två tjocka volymer om berömda benediktiner. En av dem var Malakias, som varit biskopIrland1100-talet och som sedermera blivit helgonförklarad. Wion återgav den enda skrift av Malakias som han sade sig känna till, nämligen en profetia om 112 kommande påvar.

En del av dessa spådomar är betydligt mer precisa än t ex Nostradamus profetior. Här följer några exempel på profetiorna och på hur de stämt in:

Påve 22: Nedlagd drake. Den 22:e påven i ordningsföljd sedan Malakias tid var Clemens IV (1265-1268). Hans sköldemärke innehöll en örn som höll en drake i klorna.

Påve 23: Ormman. Nästa påve var Gregorius X (1271 - 1276), i vars vapensköld det fanns en orm.

Påve 24: Fransk predikare. Innocentius V (januari-juni 1276) var fransman och tillhörde predikarorden (dominikanorden).

...

Påve 107: Herde och skeppare. Den 107:e påven, Johannes XXIII (1958-1963), var en stor själaherde. Omedelbart innan han blev påve var han patriark i Venedig, en stad med många skepp.

Påve 108: Blommornas blomma. Paul VI (1963-1978) hade tre franska liljor i sitt vapen.

Påve 109: Av halva månen. Johannes Paulus I, som bara hann vara påve 33 dagar år 1978 innan han dog, hade inte uträttat ens hälften av sitt verk när han dog. Hans dopnamn var Albino Luciani. Eftersom albus betyder vit och lux betyder ljus kan detta uttolkas som vitt ljus, dvs månljus.

Påve 110. Från solens arbete. Johannes Paulus II (1978-) kommer från Krakow, den stad där Copernicus arbetade för att bevisa att jorden går runt solen.

Påve 111: Olivens prakt.

Påve 112: Petrus av Rom. Enligt spadomen blir detta den siste påven. Därefter förstörs staden på de sju kullarna och den fruktansvärde Domaren dömer sitt folk.

Tolkningen av spådomarna om de tre pavarna på 1200-talet är hämtad ur Wions egen skrift. Som framgår stämmer de in alldeles förbluffande väl.

Tolkningarna om de fyra påvarna på 1900-talet är hämtade från en amerikansk spådomsbok som kom ut 1981. Som framgar är tre av de fyra förklaringarna mycket långsökta. Vilken påve som helst skulle t ex passa lika bra in på herde och skeppare som Johannes XXIII.

Om man går igenom hela listan över 112 pavar visar det sig gå en skarp gräns vid den 74:e påven, Urban VII som var påve en kort tid år 1590, det år då Wion gav ut sin skrift. Fram t o m honom stämmer beskrivningarna in mycket väl, och hänvisar ofta till ursprungsland eller vapensköld. Efter honom kan de flesta beskrivningar fås att passa in bara med mycket långsökta förklaringar. Det skulle gå lika bra att få dem att passa in om man först kastade om deras ordning slumpvis.

Den naturliga förklaringen till detta är att spådomen är ett falsifikat från Wions egen tid. Redan på 1600-talet kom det ut grundliga böcker där förfalskningen påvisades. Att spådomen ändå har sina anhängare beror till stor del på att många människor inte är medvetna om vilka spratt som mångtydiga formuleringar kan spela.