Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Dominikaner Klosterorden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 544953, v3 - Status: normal.
är Klosterorden

Katolsk klosterorden grundad av St Dominicus 1216.

Alias: dominikaner, predikarbröder och svartbröder

Detta är uppslagsordet för Dominikaner. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Klosterorden.

normal

Dominikanernas dräkt bestod av en vit tunika med hätta och skapular i samma färg. Svart bälte med rosenkrans och svarta skor. Utomhus och vid predikan bars en svart mantel med hätta. De kallades därför för svartbröder. Lekbröderna hade vit tunika med svart skapular och hätta.

normal

St Dominikus grundade först nunnekloster och senare brödraskapet i Prouille.
Tonvikten låg på studier, enkelt levnadssätt och kontemplation.

Den manliga grenen kallas den första. Den styrs demokratiskt av ett beslutande organ, generalkapitlet.
Den kvinnliga grenen är den andra. Den är självständig och ägnar sig åt kontemplation.
Den tredje grenen utgörs av hundratals kongregationer, oftast lekmän.

Dominikanerna är representerade i Sverige.