Hem

Shastra Sanskritord, Skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690878, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord och Skrift

Sanskrit för "vapen", företrädelsevis en skrift.

Alias: shastra och vapen