Hem

Förklarade Mysterier Bok

Om till synes oförklarliga ting

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1055, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/foerklarade_mysterier.html
är Bok
Publicerad år 1986
ISBN 91-550-3185-4
sidantal 225
Av Sven Ove Hansson
Publicerad av Tiden

tränger under ytan på det skenbart oförklarliga. Verkligheten blir ännu mer fascinerande när man försöker förstå den med hjälp av vetenskap och kritiskt tänkande.

Alias: förklarade mysterier

normal
Omfång18x25 cm
OmslagLeif Zetterling Produktion

normal

Citat

Det är sannolikt att mycket osannolika händelser ska inträffa.

Aristoteles, Om Diktkonsten


normal

Innehåll

1. Finns sådana djur?


2. Vår fantastiska historia
3. Besök från rymden
4. Varifrån kommer vi?
5. Vad kroppen tål
6. Att upphäva tyngdkraften
7. Tankens kraft
8. Konsten att spå
9. Ett sjätte sinne
10. I andarnas värld
11. Läkekraft

normal

Baksidan

Astrologi och tankeläsning, flygande refat och stora sjöodjuret - sådana fenomen framställs nästan alltid som oförklarliga och övernaturliga.

Förklarade mysterier är boken som tränger under ytan på det skenbart oförklarliga. Verkligheten blir ännu mer fascinerande när man försöker förstå den med hjälp av vetenskap och kritiskt tänkande. Här får du t ex veta hur slagrutan fungerer, hur Uri Geller böjer skedar och hur man går på glödande kol.


normal

Förord

Astrologi och flygande tefat, slagrutor och stora sjöodjuret, spöken och andekontakter, skedböjare och tankeläsare - det vimlar av mysterier som vi läser om och hör talas om.

Denna bok ar skriven för dig som vill tränga in under ytan på mysterierna, med hjälp av vetenskap och kritiskt tänkande.

Boken ar inte skriven för att sträcklasas. Jag tror att den ger bättre behållning om man läser t ex ett kapitel i taget, och gärna funderar själv ett slag pa varje mysterium innan man vänder blad. Genom registret kan boken ocksa användas som uppslagsbok.

Det finns människor som inte vill ha dessa mysterier förklarade. De vill inte veta att så märkliga ting kan ha bara naturliga orsaker. Jag har svart att första denna inställning till naturen och till det som vi kan lära oss av att studera den noga. Naturen blir mer fantastisk och fantasieggande ju mer vi försöker första den.


normal

Efterord

Det är bara ett litet urval mysterier som fatt plats i denna bok. Manga andra är i omlopp, och nya tillkommer ständigt. Men många av de mest populära mysterierna är i själva verket myter. Ofta kan myter leva vidare länge därför att man inte går tillbaka och kontrollerar ursprungskällorna.

En av de mest välspridda myterna är den om Bermudatriangeln. I boken Dödens triangel hävdar Charles Berlitz att ett stort antal fartyg och flygplan har försvunnit under mystiska omständigheter i ett triangelformat havsområde mellan Puerto Rico, Bermudaöarna och södra Florida. Boken är fylld av skildringar om hur olika farkoster har försvunnit spårlöst i triangeln vid lugnt väder.

Flygpiloten Larry Kusche undersökte noga i källorna vad som hänt med de fartyg och flygplan som Berlitz skrev om. Många av de farkoster som skulle ha försvunnit i Bermudatriangeln hade i själva verket förolyckats på andra hall, t ex i Stilla havet eller invid Irlands kust. En del av de fartyg som enligt Berlitz skulle ha gått under i Bermudatriangeln vid stiltje, gick i själva verket till botten under mycket svår väderlek. När alla de felaktiga uppgifterna korrigerats, återstår en olycksfrekvens i Bermudatriangeln som inte är större än i andra vatten med lika stor trafik. Mysteriet Bermudatriangeln var alltså en myt.

Många myter har börjat med medvetna bedrägerier. Det gäller bl a en stor del av berättelserna om ett sjätte sinne, om magisk tankekraft och om kontakter med andevärlden. Därför är det klokt att vara skeptisk till berättelser om sådana förmågor. För att undersöka pastådda fenomen av detta slag krävs bl a goda kunskaper i trolleriteknik.

Många myter har också sin orsak i sinnesvillor och minnesfel. Vi har sett exempel pa hur sådana felkällor har vilselett människor i fråga om t ex sjöodjur, ufon, anderöster och spöken. Överhuvudtaget visar erfarenheten att man lätt blir missledd om man förlitar sig på oplanerade iakttagelser av enstaka händelser. För att undvika detta arbetar man i vetenskapen i stället med experiment och med noggrant planerade iaktagelser. (Om ett fenomen är så undflyende att det inte låter sig fångas med sådana metoder, får man ta med i beräkningen att det kanske inte alls finns.)

Det finns ett ytterligare skäl till att inte fästa sig för mycket vid oplanerade iaktagelser av enstaka händelser. Nämligen att enstaka händelser alltid kan vara slumpens verk. Det händer så ofattbart mycket, att även mycket osannolika händelser då och då inträffas, utan någon annan orsak än slumpen.

Många av de mest populära myterna handlar om människans eviga önsketankar. Vi skulle vilja ha ett sjätte sinne, utan de vanliga sinnenas begränsningar. Vi skulle vilja få bevis med sinnena för en utomsinnlig verklighet. Vi skulle vilja ha tillgång till mirakelmedel mot sjukdomar.

Inget av detta verkar finnas att tillgå. Därför kan en och annan illusion gå förlorad när man förklarar mysterier.

Men det är inte säkert att tillvaron blir fattigare för detta. Tillvaron är fylld av mysterier, och de verkar inte att bli färre. För varje problem som vetenskapen löser, dyker det upp minst två nya som väntar på lösning. Ju fler mysterier man förklarar, desto fler finns det kvar.