Hem

Cheopspyramiden Plats, Pyramid

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 656, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/pyramid/cheops.html
är Plats och Pyramid

Få verk av människohand har satt fantasin i rörelse så mycket som Cheopspyramiden. Den byggdes ca 2 600 f Kr, och är den största av de egyptiska pyramiderna.

Alias: cheopspyramiden och den stora pyramiden

normal

Få verk av människohand har satt fantasin i rörelse så mycket som Cheopspyramiden. Den byggdes ca 2 600 f Kr, och är den största av de egyptiska pyramiderna.

Enligt Erich von Däniken bär Cheopspyramiden tecken på ~ unskaper som de gamla egyptierna omöjligt kunde ha skaffat sig på egen hand:

Är det verkligen en slump att Cheopspyramidens höjd - om den multipliceras med en miljon - ger ett utmärkt närmevärde för avståndet mellan jorden och solen? Nämligen 149 670 000 kilometer! Är det en slump att en meridian som dras rätt genom pyramiden delar både kontinenter och hav i två exakt lika stora delar?

Utöver jordens avstånd till solen finns det dussintals andra intressanta siffror om solsystemet, t ex jordens radie, månens diameter och solens omkrets. Det finns ocksa hundratals andra siffror som vi känner genom den moderna vetenskapen. Därför är det i praktiken omöjligt att bygga en pyramid (eller, för den delen, en sommarstuga) utan att matten kan tolkas så som von Däniken gör.

Om man multiplicerar Cheopspyramidens höjd med en miljard, får man ett närmevärde för avstandet mellan jorden och solen. Om man multiplicerar Eiffeltornets höjd med en miljon, får man ett mycket gott värde pa ljushastigheten, mätt i centimeter per sekund. Om du mäter möblerna i ditt eget rum, och jämför med en astronomisk eller fysikalisk tabell, finner du säkert flera likadana mysterier.

Om man delar jordklotet i två halvklot längs meridianen genom Cheopspyramiden, hamnar betydligt mer land i det västra än i det östra halvklotet. von Däniken har alltså fel när han talar om två exakt lika delar.

von Däniken är förvisso inte ensam om att ha övertolkat mätningar av pyramiden. På 1800-talet utkom flera böcker där det hävdades att viktiga händelser i världshistorien svarade mot märken i en lång gång inne i pyramiden. Gångens slut ansågs svara mot jordens undergång. En av dessa böcker publicerades 1891 av Charles Taze Russell (1852-1916), grundaren av Jehovas Vittnen. På grundval av sina studier av pyramidens mått deklarerade han att Tusenårsriket och de dödas uppståndelse skulle inträffa år 1914.

År 1914 förlorade Jehovas Vittnen tusentals medlemmar. Numera vill vittnena inte alls höra talas om nagra pyramidmätningar.