Hem

Pyramid Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141942, v5 - Status: normal.
är en sorts Föremål

Har fyra ytor där tre av dem möts och bildar en topp. Har används i bland annat Egypten som kungliga gravar men har också hittats hos inkakulturen etc

Alias: pyramider

normal

Ordet pyramid betyder glöda i mitten. Pyramider är egyptiska kungagravar som byggdes under antiken. Först var det vanligast att de döda begravdes i en grav som kallas mastaba. Den var byggd av tegel och kungliga sådana hade många förrådsrum och var prydda med vackra relifer och målningar. Men med tiden ville faroarna ha fler dyrbarheter med sig i graven. Då började man bygga pyramider. Men pyramider, utan gravkammare, byggdes antagligen också under gamla riket. Man tror att det var en symbol för kungens närvaro.

Den äldsta pyramiden byggdes av farao Zoeser (Netjerykhet Djoser ), som regerade mellan år 2630- 2611 f.Kr. Han byggde sin trappstegspyramid i Sakkara med hjälp av sin arkitekt Imhotep. Den är byggd med sex steg med små stenblock man kunde lyfta utan hjälpmedel.

De mest kända pyramiderna kallas de tre pyramiderna vid Giza och byggdes av Menkaure, Cheops och Khaphren. Alla tre har ett komplicerat system av gångar, vilket skulle avskräcka gravplundrare.

Cheopspyramiden är den största och kallas även för The Great Pyramid. Den är nu 137 m hög, men från början var den 146 m hög. Nästan 2,5 miljoner stenblock användes för att bygga denna.
Den andre pyramiden var Khaphrens och den sista var Menkaures. Den är byggd syd-väst om Cheops och Kaphrens och den är mycket mindre än dessa. Under nya riket ( 1554- 1080 f.Kr ) började även vanliga medborgare att bygga små pyramider. Men dessa var bara 3-4 meter höga.

Men hur kunde de bygga så stora byggnader för så länge sedan? Det finns några osannolika teorier. En Schweizisk författare påståt till exempel att utomjordingar kom med sin avancerade teknologik och hjälpte egypterna. En grekisk författare, Herodutos of Halicarnassos, skådade pyramiderna tunt år 450 f. Kr. Han fick veta att enorma maskiner hade använts för att lyfta stenblocken till sin
plats.

Men anyagligen har ingen av dessa rätt. Mest sannolikt är att man använde byggställningar för att få upp stenblocken. Men man vet inte om byggställningarna var byggda runt pyramiden eller rakt uppåt. Man täckte ställningarna med en slags lera som blev hal om man blötte den. På så sätt blev det lättare att dra upp stenblocken.

Vilka var det som byggde?
Faraon anställde ungefär 100 000 män som arbetade under en period under året. Det var under Juli, Augusti, September och Oktober. Nilen svämmade då över på land och farmarna kunde inte plantera på den blöta jorden. Då anställde faraon dem för att bygga sin blivande grav. Trots att det var så länge sedan , så blev de anställda väl omhändertagna. Det var bara tillåtet att jobba ett visst antal timmar per dag och de kunde ta ut semester. De fick även betalt. Så de anställda blev väl omhändertagna trots att det var så länge sedan.

Källa: http://unmuseum.mus.pa.us/bldpyram.htm

normal

Nyckel till den fjärde dimensionen

Pyramiden är fortfarande ett olöst mysterium. En urgammal symbol för en kunskap bortom våra gränser och som säkerligen i framtiden kommer att kunna vara en nyckel till många svar om vi bara är tillräckligt öppna för att kunna lista ut dess gåta.

Det har spekulerats och påståtts att pyramider har en läkande energi pga. dess perfekta form. Den sägs ge mycket energi och välbefinnande om man tex. sover i en konstruerad pyramid i mindre lagom skala.

Som sista tillägg vill jag själv som skribent tillägga att jag är så
gott som övertygad att pyramiden kan/kommer att kunna fungera som ett hjälpmedel in i den 4:e dimensionen antingen pga. dess form och att man efter den kan göra matematiska beräkningar för ett navigationssystem i den fjärde dimenionen som jag håller med Albert Einstein om, att den 4:e dimensionen skulle bestå av tid och rum, alltså inget vi kan ta på men använda som restunnel till nästa led.

normal

Avbildning av Orions bälte

De tre pyramiderna vid Giza är placerade efter noggrann eftertanke. De följer väderstrecken med en nästan kuslig exakthet, vinklarna är så pass bra att de stämmer tills tiondelen av en grad.

Två av pyramiderna står precis diagonalt till varandra, men den tredje avviker genom att dess kant stämmer överens med de två andra, men inte dess mitt. Man började fundera kring varför de placerat den sista och minsta pyramiden på ett avvikande sätt. De kikade upp mot natthimlen, eftersom man känner till de forna egyptiernas förkärlek till astrologi.

Något som slog dem var ju Orions bälte, som också har en mycket central roll i egyptisk mytologi. Men det stämde dock inte riktigt, Orions bälte såg inte riktigt lika dan ut - varför skulle de ha gjort så stora fel när annat stämmer med en sådan exakthet?

Svaret fanns när man gjorde en simulation av Orions bälte på en dator. Man gick bakåt i tiden och såg hur stjärnornas placering förändrades. Efter ca 10500 år fann man att Orions bälte såg exakt ut som pyramidernas placering. Nilen var dessutom precis som Vintergatan i förhållande till Orions bälte. Problemet var bara att pyramiderna inte skapades för än flera tusen år efteråt.

Vissa extrema människor anser att de faktiskt byggdes många tusen år tidigare än vi trott. Man kan inte bestämma dess ålder med kol-14-metoden, eftersom stenarna har funnits så mycket längre än pyramiderna. De flesta anser dock att detta inte låter särskilt logiskt, men en sak står klar; de byggde sina pyramider efter en mall som var många tusen år gammal. Varför? Varifrån fick de sin information? Vad var det de ville hylla?

Det enda som slår mig är att Atlantis sägs ha existerat för ca 10000 år sedan. Långsökt? Bedöm själv