Hem

Siffran sex Tal

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411001, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Tauron
är Tal

Talet utgjorde enligt pytagoréerna ett fullkomligt tal eftersom det var både summan (1+2+3) och produkten (1*2*3) av ett, två och tre.

Alias: 06, 6 och talet sex

normal

Sex som tal utgjorde enligt pytagoréerna ett fullkomligt tal eftersom det var både summan (1+2+3) och produkten (1*2*3) av ett, två och tre.

Sexhörningen (hexagonen) uppfattades som en kombination av två motvända, varandra delvis överlappande trianglar. Medan femtalet ansågs syfta på Zeus, var sextalet förknippat med Hera. I antikens Rom var talet sex förknippat med Venus, som gett namn åt veckans sjätte dag, fredag (dies Veneris). De sex skapelsedagarna gav upphov till en kronologisk spekulation, enligt vilken en världsvecka på 6 000 år åtföljdes av det tusenåriga gudsriket på jorden. Inom folktron har sextalet ibland använts för att man skulle uppnå en fördubbling av kraften hos tretalet.

normal

Sexorna enligt Tarot

Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, södera, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.