Hem

Hera Gudinna, Grekisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132229, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit
är Gudinna och Grekisk gudom

Zeus maka och syster. Äktenskapets och barnafödandets gudinna. Ägnade mycken tid åt att jaga sin makes älskarinnor och deras barn. Beskyddade Jason och argonauterna.

Alias: hera