Hem

Personliga året 6

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569372, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Personliga året 6

Alias: personliga året 6

normal

Personliga året 6

Det här årets kännetecken är ansvar, både för dig själv och andra. Gör detta med glädje utan att tyngas av det. Försök att samarbeta med andra för allas gemensamma goda och var inte rädd för att ge av dig själv.
Känslorna kan förorsaka svårigheter eller missförstånd, särskilt i relationer till de närmaste. Se din roll inom den sociala struktur du lever i och balansera den på bästa sätt.

Mycket kan här kännas betungande, både vad beträffar hem, relationer, vänner och arbete. Meningen är här att du skall ta ditt ansvar och inte tyngas ned av det. Se upp så att du inte hamnar i en falsk martyrroll.
Du som vill städa upp, hjälpa, och råda andra kan nu få ditt lystmäte uppfyllt. Om du har svårt för detta ges det nu tillfällen att öva upp dig. Från september månad kan du nog ha kommit ifrån det som eventuellt varit betungande under året.