Hem

Numerologiuträkning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569317, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Räkna ut din Livsväg och ditt Personliga år med numerologi.

Alias: numerologiuträkning

normal

Vad är numerologiuträkning?

Genom numerologiuträkning kan man ta fram material och upplysningar som gör det möjligt för oss att göra det bästa av våra möjligheter och vårt liv redan här och nu.

Med vårt namn och födelsedatum får vi tillgång till alla dom olika kosmiska vibrationshastigheter som har betydelse för vårt liv, och vi kan förutse en människas egenskaper och framtid.

Räkna ut din egen Livsväg (Ditt karma för detta liv) och ditt Personliga år (dvs. vad som kan förväntas hända dig i år).

Exempel på hur man räknar.
Född. 19600529=1+9+6+0+0+5+2+9=32=3+2=5

Exemplets Livsväg/Karma är 5 hela detta livet ut.

Det Personliga året blir.
20040529=2+0+0+4+0+5+2+9=22=2+2=4

Exemplets Personliga år är 4 och börjar och slutar 0529.

Räkna nu ut dina egna siffror och välj sen det som passar.

LYCKA TILL

normal

Numerologi bygger på siffror. Varje siffra har sitt speciella symboliska värde. En gammal variant av nummerologin är att den innehåller 8 siffror (1-8) och modernare varianter är att ta med nollan. Vanligast är dock att använda 9 siffror (1-9) med motivationen att 9:an är den stora helhetens och matematikens fullkomlighetssymbol. Alla heltal som går att multiplicera med 9 kan reduceras till 9. Här kommer några exempel.

9*7 = 63

63(6+3) = 9

9*5 = 45

45(4+5) = 9

9*13 = 117

117(1+1+7) = 9

9*238 = 2142

2142(2+1+4+2) = 9

Nummerologin går ut på att reducera nummer till heltal mellan 1 och 9. Även om 9:an är fullkomlig ur matematiskt synvinkel så är 0:an evighetens symbol och 1:an enhetens symbol.

0:an finns med men utan tolkning i det som här under skall beskrivas.

Nummerologi används i första hand på namn och födelsedagar men det finns andra användningsomnråden också.

För att börja med det enkla så är det lämpligt att starta med födelsedagen.

Den som t.ex. är född 1965-06-13 kan reducera sin födelsedag till en siffra.

1+9+6+5+0+6+1+3 = 31 = 3+1 = 4

Vad har vi nu kommit fram till? Jo, vi har fått fram det som kallas Jordlinje. Jordlinjen står för det som varje människa skall lära sig under detta liv. Det påminner om Asiaternas karmalära. Den som har jordlinje 4 skall under detta liv lära sig att bli tålmodig, stabil, målmedveten, praktisk och kunna arbeta med händerna.

Den som är född 1978-10-25 (det är viktigt att hela årtalet är med) har alltså jordlinje 6.

1+9+7+8+1+0+2+5 = 33 = 3+3 = 6

Den som har jordlinje 6 skall lära sig att värna om hem och familj. Det handlar om lojalitet, kärlek och omvårdnad mm.

Namnet är lika lätt bara bokstäverna skrivs om till siffror.

Nummer 1 = A, Å, Ä, J och S

Nummer 2 = B och T (K)

Nummer 3 = C, L och U (Ü)

Nummer 4 = D och M (V)

Nummer 5 = E, N och W

Nummer 6 = F, O, Ö, och X

Nummer 7 = G, P och Y

Nummer 8 = H, Q och Z

Nummer 9 = I och R

Det finns så kallade Elitsiffror också. Det är siffrorna 11 och 22.

Nummer 11 = K

Nummer 22 = V

Här följer några nyckelord:

1: Initiativrik, pionjär, stark personlighet
2: Diplomati, samarbete, följsam
3: Kommunikation, inspiration, optimism
4: Praktisk, uthållig, målmedveten, ärlig
5: Frihet, mänsklighet, livslust, förändring
6: Lojalitet, kärlek, hem och familj
7: Analys, djup, söker kunskap & det okända
8: Balans, harmoni, stark, effektiv
9: Konst, känslor, resor, vidsynt, ombytlig
11: Fantasi, ideal, visioner, ledare
22: Globalt inriktad ledare, helhet, kraft

Varje nummer har två sidor som ett mynt. De bär på ett extrovert och ett introvert uttryck. Ibland blir det för mycket av den ena sidan vilket leder till konfrontation mellan människor. Idén är inte att välja den ena eller den andra sidan. Det är att ställa myntet på högkant och rulla med det som en gemensam kraft. Det är då vi får tillgång till livets verkliga flöde.