Hem

Karma Lag, Kosmisk lag

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 179, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/karma.html
är en sorts Lag och Kosmisk lag

Enligt buddhism och hinduism en universell lag om kausalitet - orsak och verkan

Alias: karma, karmalagen, orsak och verkan och skördelagen

normal

Karma är en hypotetisk lag om orsak och verkan. En människa skaffar sig i ett liv god eller dålig karma: dåliga gärningar ger dålig karma, det vill säga negativa följder i kommande liv, och goda gärningar ger god karma, alltså positiva följder. Resultatet av karmans verkningar blir att själen utvecklas genom inkarnationernas rad, så att dess etiska kvalitet höjs och dess insikter i livsmysteriet ökar.


normal

Ur Samtal med Gud, bok 3

Det finns inget 'karmahjul'. Inte på det sätt som ni har föreställt er det. Många av er har föreställt er att ni befinner er i ett ekorrhjul där ni arbetar av skulderna för tidigare handligar och ihjärdigt försöker att inte skapa några nya skulder.Det är vad vissa av er har kallat 'karmahjulet'. Det skiljer sig inte så mycket från en del av era västerländska teologier, för i båda dessa föreställningar ses ni som ovärdiga syndare som strävar efter att skaffa er tillräcklig oskuld för att få höja er till nästa andliga nivå.

Men den upplevelsen jag har beskrivit här kallar jag det kosmiska hjulet eftersom det inte finns någon ovärdighet, skuldbetalning, straff eller rening. Det kosminska hjulet beskriver helt enkelt den yttersta verkligheten, eller vad man skulle kunna kalla för universums kosmologi.

Det är livscykeln, eller vad jag ibland kallar för 'processen'. Det är en bildfras som beskriver tingens icke-början-och-icke-sluts-natur; den ständigt öppna vägen till och från alltings allt där själen i glädje reser genom evigheten.


Det är allt livs heliga rytm varigenom ni rör Guds energi.

normal

Karma är ett filosofiskt ord (sanskrit) som enkelt uttryckt är allt som aktiverar kropp, tal och sinne. Varje karmisk handling orsakar en karmisk återverkan.

Från födseln har allt man sagt, tänkt och gjort skapat förutsättningar för framtida karmiska följder, som en ständigt tickande klocka pågår processen.
Vi måste ha samlat en stor mängd förtjänstfull karma för att bli födda till människor.

Av okunnighet bär vi bl.a. på avund, hat, stolthet, illvilja och habegär - och detta är bara några få av de falska föreställningar som förmörkar sinnets rena natur och ger negativa sinnesstämningar. Handlingar utförda under inflytande av falska föreställningar som dessa ger lidande.

Vem som än gör något i ett negativt sinnestillstånd måste till sist själv uppleva all olycka han själv skapat. Detta är tillvarons kretsgång som ständigt återskapas.

Om vi vill uppnå sann varaktig sinnesfrid måste vi samla god karma och rena vår kropp, vårt tal och vårt sinne från allt negativ; söka rening genom meditativ visualisering.
Under meditation kan själviakttagelse (av sinnet) leda till självbehärskning, vilket i sin tur gör det möjligt att bli herre över sin karma i ställer för tvärt om.