Hem

Beroende

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150419, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Att ha utvecklat ett fysiologiskt (kemiskt) eller psykiskt behov av något, vanligtvis narkotika/alkohol men även handlingar som t.ex. spel.

Alias: beroende och habegär

normal

Hur beroende skapas

Hjärnan bygger om belöningssystemet och kemiska förändringar skapas. Det beroende som uppstått blir livslångt - hjärnan återgår alltså inte till sitt ursprungliga 'skick' då vi avstår från det som skapat beroendet.
I stället uppstår abstinens.

Nyckelroll för beroende spelar dopamin, en signalsubstans djupt inne i hjärnan. Den tillhör det inbyggda belöningssystem som ska säkra artens överlevnad.

Vi blir beroende för att vissa ämnen, droger eller beteenden frisätter dopamin och ger oss tillfredsställelse.

Legala droger som alkohol, koffein, nikotin och läkemedel med morfinliknande ämnen leder till snabb belöning och kan skapa beroende.

Illegala droger som cannabis, kokain, amfetamin osv. ger en våldsam frisättning av dopamin och är snabbt beroendeframkallande.

Beteenden som spelande, internetpocket, sexmissbruk, shopping eller internetsurfing är också riskfaktorer för beroende.

Symptom på beroende är ett starkt sug (behov) efter det hjärnan vant sig vid, det beroendeframkallande. Detta 'abstinenssug' blir så småningom så starkt att det kör över andra instinkter, som t.ex. föräldraskap, hunger osv.

Störst risk att utveckla beroende har den som är genetiskt betingad, dvs. där föräldrar eller andra i släkten redan visat beroende.
Tillgång, miljö och störningar eller skador i hjärnan är andra riskfaktorer.