Hem

Alkohol Dryck, Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137598, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Jörgen
är Upplevbart , Praktiserbart , Dryck och Psykoaktiv substans

En rusdryck som druckits i tusentals år. En drog som alla andra enligt vissa, en självklarhet för den arbetande medelsvensson enligt andra.

Alias: etanol och sprit

normal

Precis som med andra droger så finns det för- och nackdelar med att använda dem, även ur ett andligt perspektiv.

Fördelar:
Du slappar av, du släpper spänningar som du annars gått och burit på. På en fysisk nivå märks det av genom att kroppen känns tung och lite pirrande. Psykiskt märks det av genom att du slutar oroa dig så mycket.

Baschakrat och navelchakrat stimuleras ganska rejält av alkohol. Man känner sig jordad och energisk. Man hamnar lätt i en skön balans; där man inte måste göra någonting, men där du kan göra allting. Man blir även social och öppensinnad. Personligen ser jag auror tydligare vid det här stadiet och förstår saker jag inte gjort tidigare.

Nackdelar:
Det som beskrevs ovan var vid måttligt intag av alkohol. Efter detta så kan man inte tänka klart, det rör sig segt som sirap i huvud. Inte för att det spelar någon roll för dig just då; men det kanske inte är något eftersträvansvärt. Man mister kontroll och ens undermedvetna börjar göra sig hört; vilket kan få ödesdigra konsekvenser för de med undertryckta rädslor.

I längden kan man förlora andlig kontakt. Man får lättare ångest över onödiga ting, man blir matt, och förlorar ofta inspirationen till saker och ting.

normal

CAS-nr: -
Formel:C2H5OH

Srukturformel för etanol:

H H
| |


H-C-C-OH

| |
H H

Molekylmassa: 46,07 g/mol
IUPAC: Etylalkohol, etanol
Trivialnamn: -


Fribas/grundform -

Smältpunkt (°C): - -
Kokpunkt (°C): 78,15 -
Övrigt: Lösligt i de flesta organiska polära som opolära lösningsmedel (eter, metanol, diklormetan, aceton mfl.) -
Administrering: Intages vanligen oralt i utspädd lösning i form av smaksatt kommersiell dryck. Kan även intas intravenöst, rektalt eller inhaleras (ingen av dessa administrationmetoder rekommenderas när det gäller etanol då det dehydrerar/destruerar området det kommer i kontakt med). -

Syntes:
Etanol framställes industriellt oftast genom syrakatalyserad hydrolys av eten. I mindre skala är mäskbränning en vanlig metod för framställning av starksprit, denna metod bygger på att när glukos bryts ner så bildas etanol och koldioxid, varpå etanolen kan destilleras av. För framställning av renare etanol begagnar sig hemkemisten av basisk esterhydrolys av etylacetat i vatten, vilket ger etanol och natriumacetat. Etanolen destilleras sedan av som sin 96%-iga azeotrop med vatten.
Referenser:
-
Toxicitet:
I och med etanolens extraordinära egenskaper som polärt- och opolärt lösningsmedel tar hjärnan skada av det på ett flertal sätt. Ett av dem är att det har en tendens att förstöra cellmembran. Tack vare att det är lösligt i såväl polära (t. ex. vatten) som opolära (t. ex. fetter) kan det mycket effektivt via blodet transporteras till hjärnan och där penetrera blod/hjärnbarriären och utöva sin toxiska effekt mycket omfattande. Hjärnans celler består till stor del av fett, och etanolens fettlösande egenskaper destruerar hjärnceller mycket effektivt.

Etanol angriper även celler i det autonoma nervsystemet, vilket ger sig uttryck i försämrad motorik och störningar i den glatta muskelaturen. Dessa biverkningar är dock sällan ett av de första symptomen på etanolskador, utan uppenbarar sig snarare efter många års etanolmissbruk. Ett exempel är så kallade fylleben, då etanolen förstört såpass många och avgörande celler i det autonoma nervsystemet att man har svårt att kontrollera kroppen, och på så vis skakar okontrollerat i stora delar av kroppen.

Om gravida kvinnor dricker etanol frekvent och i större mängder föreligger stor risk att fosterutvecklingen inte sker normalt. Etanol destruerar DNA indirekt genom sin primära metabolit acetaldehyd, troligen via sin reaktiva karbonylgrupp. Detta leder till muterad DNA hos fostret, som i sin tur kan komma att yttra sig i form av beteende- eller utvecklingsstörningar hos barnet i fråga.
Referenser:
cf. Clinical Toxicology of Commersial Products. R. E. Gosselin et al.
Alcohol Clin Exp Res. 1997 Sep;21(6):1073-82.
G. S Wiberg et al., Toxicol. Appl. Pharmacol. 16, 718 (1970)
C. S. Lieber i Reviews in Biochemical Toxicology vol. 5, E. Hodgson et al.
Förekomst:
Etanol finns att köpa på Systembolaget, krogar, restauranger, grossister och även på bensinmackar i denaturerad form. Hemmagjord etanol förekommer på svarta marknaden, och den har förväxlats med metanol som är mycket toxiskt (50 g peroralt kan vara dödligt). Fövissa dig om att det är etanol du dricker om du kommer över icke-kommersiell sprit!

En beskrivning om hur man gör T-röd drickbart kommer snart att publiceras på den här sidan, tillsammans med ett tillvägagångsätt för hur man framställer 96% etanol.
Referenser:
-
Farmakologi:
En komplett modell av hur etanol med säkerhet påverkar hjärnan har inte skapats än, men forskningen pekar på GABA-relaterad verkan i form av agonism, man misstänker dock att etanol påverkar hjärnan på flera sätt än så, det är dock relativt oklart exakt hur det ligger till.
Etanol metaboliseras till acetaldehyd medelst enzymsammansättningen P-450 i levern. Acetaldehyd är en känd nervsystemsirritant (såväl perifera som centrala nervsystemet påverkas av dess närvaro), och kan ge upphov till diverse obekväma reaktioner (huvudvärk, humörsfluktuationer osv.). Acetaldehyden i sin tur oxideras till ättiksyra, som inte heller är ett av kroppens favoritämnen att ta itu med.
Faran med att förväxla etanol med metanol är att metanol oxideras till myrsyra, vilket kroppen inte har några bra förustättningar att ta hand om.
Referenser:
G. Aston-Jones et al., Nature 296, 857 (1982)
Terapeutiska anvädningsområden:
Merck Index placerar etanol i den terapeutiska kategorin Antisepisk, med tillägget to destroy nerve tissue. När man dricker etanol spädes den förvisso ut i kroppsvattnet, men det har fortfarande den skadliga inverkan på nerverna att det destruerar dem, om än inte lika mycket som om koncentrationen hade varit 100% runt nerven i fråga.
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: -
Liten dos: -
Stark dos: -
Överdos:

normal

Ciderns magiska gåva till Dig

Förhöjer stämningen på festen och släcker törsten efter salta snacks, några danser, eller bara för att vara social med gästerna.
Ingår som ingrediens i Cider-bål.

Anävnds tillsammans med Gurkört, Socker, Citronverbena, Apelsin, -saft och –skal, samt Citronsaft till Cider-bål.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Konjakens magiska gåva till Dig

Låt kropp och själ värmas, oavsett om det är kallt ute eller i atmosfären inomhus.
Ingår som ingrediens i Värmande Bål.

Används tillsammans med Rödvin, Gurkört, Sodavatten, Apelsin, Gruka, Citronmeliss och Farrin till Värmande Bål.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Körsbärslikörens magiska gåva till Dig

Kan ingå som ingrediens tillsammans med Körsbärsblommor i Sanningsbrygd istället för Körsbärsvin.

Används tillsammans med Körsbärsblom och Ljung till Sanningsbrygd, tillsammans med Akvamarin och Blå Bandagat för att säga vad Du känner
utan att såra Din partner.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Vodkans magiska gåva till Dig

Kan ingå som ingrediens tillsammans med Äppelblommor i Kvinnans Brygd istället för Äppelblomsvin.

Används tillsammans med Persilja, Muskot, Äppelblom och -kärnor samt Pärla till Kvinnans Brygd, för att finna Din sanna Kvinnlighet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Whiskeyns magiska gåva till Dig

Förhöjer stämningen på festen och får Dig att våga agera i enlighet med Dina innersta begär.
Ingår som ingrediens i Athole Brose.

Används tillsammans med Havregryn, Kungsljus och Äpple till i brygden Athole Brose.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Consider, for example, alcohol, which is obtained from plants. It would take too long to explain the spiritual scientific reason showing that alcohol produces physically and in an external way out of the plant, just what a man should develop physically within himself through his ego being centered within him. It is a fact inwardly perceived through spiritual science that when a person drinks alcohol, it takes over the specific activity that otherwise belongs wholly to the person's ego. A person who drinks much alcohol needs less food and his body will require less nourishment than is normally required in the process of combustion.
It calls forth forces that otherwise would be called forth by the ego's inner penetration. Thus, a person can externalize the activity of his ego by infusing his body with alcohol. Consequently, alcohol imitates and copies the activity of the ego, and you can understand why it is that people turn to it. To the extent, however, that a man replaces his inner self with such a substitute, to that extent does he become its slave. If otherwise qualified, a man will be better able to unfold the best forces of his ego when he abstains from alcohol altogether. By drinking alcohol an inner hindrance is created behind which something takes place that actually should and would be accomplished through the activity of the ego itself if the hindrance had not been produced.