Hem

Aura Fält, Ljus

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 47, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/aura.html
är en sorts Fält , Ljus , Upplevbart och Trobart

Auran är ett slags ljussken som vissa kan se runt levande varelser eller objekt som ett dis eller skimmer i en eller flera färger, av lat. aura "luft,fläkt"

Alias: aura, corona och yttre energi

normal

Vissa människor kan se auran runt levande varelser som ett dis eller skimmer i en eller flera färger. Det finns mängder med tolkningar av vad auran är för något. Färgerna sägs återspegla personlighet och humör och dess storlek kan ange hälsan och graden av andlighet.

All erfarenhet en människa har finns inom oss som vibrationer. Dessa fortplantar sig utanför kroppen och vi kallar det aura. Det är anledningen till att vi kan läsa av en person eller känna av känslostämningar.

Någon som spår har förmågan att avläsa hur energierna i kroppen ligger för att se vart vi är på väg.En annan som är duktig på att avläsa vibrationer från olika sjukdomar kan avläsa det genom den information auran ger.

Vår energistatus kan alltså avläsas genom auran och ofta gör vi detta omedvetet. När vi får mer erfarenheter så kan vi lära oss att göra denna avläsning medvetet, vi ökar vår intuition.

normal

Vår Aura

Ordet aura betyder utstrålning men i själva verket så är auran så oändligt mycket mer än bara en utstrålning från kroppen.

När man pratar om auror så tänker sig de flesta ett skikt runt kroppen som bara är en massa fina färger men auran är så mycket mer än just det.

Auran fungerar som ett skyddshölje mellan kroppen och omvärlden. En aura är ett energifält som finns omkring allt, även de saker som vi kallar döda t.ex. stenar men även djur och växter har sin aura. Mineralerna har en vit aura, växterna en gyllene och djuren en indigofärgad. Det enda djur som har en lika komplex aura som vi människor är delfinen.

(Fiddurs anmärkning: Vad Caroline Törnqvist här beskriver är förmodligen bara EN av alla aurorna. Att säga att alla djur förutom delfinen har en indigofärgad aura är en grov förenkling i mina ögon.)

Det som skiljer människans aura från de övrigas är att vår aura är så mycket mer komplicerad och den består av många fler olika färger i olika nyanser. Denna komplexitet representerar människans medvetande och alla fysiska, emotionella och andliga funktioner. Auran består av fyra olika skikt.

normal

Ickelevande materials aura

Även ickelevande material har sitt färgspektra, t.ex., koppar, kol och arsenik har röd aurautstrålning, guld och silver har grön, bly och svavel har blå, järn har hela spektrat.

normal

Har du upplevt auran?

1. Blir du helt slut när du umgås med vissa personer, utan egentlig logisk förklaring?
2. Tänker du på en viss färg när du tänker på någon du känner?
3. Har du känt att någon har tittat på dig?
4. Kan du ibland känna att någon inte alls mår som de ger sken av?
5. Får vissa ljud, färger eller dofter dig att känna dig bättre eller sämre till mods?
6. Har du lagt märke till att vissa personer gör dig mer upprymd och ger dig mer energi?
7. Känns vissa rum skönare att vistas i än andra? Kan du känna skillnad från ett rum till ett annat? Minns du hur olika familjemedlemmars rum kändes olika när du växte upp?