Hem

Stora Boken om hur man ser och tolkar Auran Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575509, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Auror och Auraseende
Publicerad år 2004
ISBN 91-89120-46-9
sidantal 184
Av Cassandra Eason
Publicerad av New Page

Stora boken om hur man ser och tolkar auran är en utförlig guide till alla aspekter av auratolkning och kraftladdning.

Alias: boken om hur man ser och tolkar auran

normal
Bild på stora boken om hur man ser och tolkar auran
Bild på Stora boken om hur man ser och tolkar auran.

Att kunna läsa av andra människor är en förmåga som gör det möjligt för oss att förstå och reagera positivt på vänner, familjemedlemmar, arbetsgivare och kollegor. Stora boken om hur man ser och tolkar auran är en utförlig guide till alla aspekter av auratolkning och kraftladdning. Boken lär dig att komma underfund med vad andra människor känner och tycker samt att låta din egen aura skicka ut rätt vibrationer för att du ska få framgång, kärlek och lycka. Till skillnad från många andra böcker om auror, får du här lära dig tekniker som både kommer att berika ditt vardagsliv och öka din intuitiva förståelse för människkor och situationer. Du får lära dig att:

Se och förnimma din egen och andras auror på direkten.

Aurafärgernas betydelse och hur du tolkar andras humör och personlighet.

Tolka auror hos förälskade människor, familjemedlemmar och i affärsmässiga situationer.

Skapa helt rätt intryck genom att kraftladda din aura så att du kan imponera på andra.

Förstå djurens auror, både när det gäller dina husdjur och de vilda djuren.

Hålla dina växter friska genom att stärka deras auror.

Avläsa auran hos forntida platser och förändra stämningen i ogästvänliga hus eller arbetsplatser.

Bli expert på att rena, hela och energisätta auror.

Skydda din aura från allt ont och från negativa människor.