Hem

Auraseende Syn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11492, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
är Upplevbart , Trobart , Syn och Praktiserbart

Förmågan att kunna se auror kring objekt och varelser.

Alias: auraseende

normal

Att se auran

Sätt dig framför en helbildsspegel och se till att du har en vit bakrund bakom dig sen slappnar du av och kollar på tex din vänstra axel. Men försök att kolla igenom axeln och inte på den. Om man fortsätter kan man ibland se ett vitt ljus kring axeln och om man övar ofta kan man lära sig se färger!
Det kan bli så att man ser två axlar men då är det bara att blinka till och börja om.

normal

Auraseende

Som Du vet består vitt ljus egentligen av ljus i alla färger från rött till violett. Detta kan man se dels i regnbågen men även genom att låta vitt ljus passera genom ett prisma. Ljuset delar då upp sig i de olika färgerna. Nedanför det röda färgfältet finns infrarött, och ovanför det violetta finns ultraviolett, men dessa färger är normalt osynliga för ögat.

Om Du skulle göra experimentet att låta ett stort antal personer markera gränserna uppåt och nedåt på det spektra som dom kan uppfatta, då skulle Du upptäcka att vissa såg mer, och andra såg mindre, av spektrats ytterkanter. Några skulle sätta sina markeringar långt in i det röda fältet, och andra skulle se en del av det normalt osynliga fältet. Några skulle inte kunna se en del av det violetta fältet, och några skulle uppleva en stor del av det ultravioletta, osynliga, färgfältet.

Dessa variationer uppstår på grund av olika personers känslighet ögonen, dess tappar och stavar i ögonbottnen. Men det kan även bero på andra synnervsmässiga eller syncentramässiga orsaker. Försöken skulle emellertid visa att några kan uppleva färger som är helt osynliga för andra.

Detta är orsaken till att vissa personer kan se aurautstrålning, och andra inte kan det. Trots allt kan denna bristande fysiska auraupplevelse kompenseras genom att ESP-förmågan utvecklas. På så sätt kan den levande auran uppfattas med de ickefysiska sinnesorganen, och denna upplevelse kan vara betydligt mera uttömmande än det fysiska auraseendet. Det räcker ju som bekant inte bara att se auran och dess färger, man måste även kunna tolka det man ser och denna tolkning sker normalt på ESP-väg. Även om man helt mekaniskt skulle kunna lära sig vad grundfärgerna betyder, så kan den intuitiva ESP-tolkningen ge betydligt mera detaljer, speciellt om de olika nyanserna, än det mekaniska färgseendet.

Auran varierar i färg och täthet och utsträckning beroende på andlig utvecklingsnivå, sinnesstämning, ev sjukdomar osv. Den har sin största täthet intill kroppen och sträcker sig normalt 1 - 8 dm utanför kroppen. Den är vidast kring huvud och skuldror trots att de flesta auratydare föredrar att beskriva den som äggformad runt hela kroppen. Auran kan även vara veckad och man upplever då ovala färgfält runt individen. Sjukdomar och i viss mån även sjukdomsanlag syns som skuggor eller mörka färgfält i auran. Känslor ger sig tillkänna genom färgspel, ja till och med blixtar kan förekomma i och utanför den synliga auran. Aurans utsträckning är troligtvis oändlig, men styrkan avtar och tunnas ut ju längre från kroppen den kommer. Man upplever den således starkast tätt intill kroppen och sedan allt svagare. Auran kan genom viljepåverkan utsträckas kraftigt åt något visst håll.

Det finns vissa hjälpmedel som kan användas för att öka det fysiska seendets gränser. Dessa hjälpmedel kallas Kilner-glasögon och är glasplattor med en alkohol-dicyanin-lösning emellan. Dessa glas kan hjälpa till att öka förmågan att se inom de högre färgspektra där aurafärgerna ligger, men det är säkert enklare, och går dessutom fortare, att utveckla sin ESP-förmåga istället.

En varning kan här vara på sin plats! Efterhand som Du utvecklar upplevelsen av mänskliga auror så vill Du kanske experimentera. Dessutom får Du aldrig använda Dig av Din begynnande sjukdomsdiagnosförmåga obetänksamt eller oförsiktigt. Innan Du överhuvudtaget säger något om en persons sjukdomar eller sjukdomsanlag, en skuggning eller ett mörkt fält, så besvara följande frågor inför Dig själv:

· Är det nödvändigt att tala om?
· Är det helt rätt det jag upplever?
· Är det rätt tidpunkt att tala om det just nu?

Svaren skall ges med patientens bästa för ögonen och då kommer Du att finna att Du kan hålla tyst i 99 fall av 100. Gör det då också! Om Du verkligen ser något alarmerande, be då patienten att söka läkare eller akutsjukvård, utan att berätta vad det gäller. I annat fall kan Du onödigtvis skapa lidande och oro, och det är inte Din uppgift. Tänk alltid på att handla med ansvar!

normal

Auran har självlysande och mycket klara färger i regnbågens alla nyanser. Det är inte många som kan se det här energifältet med blotta ögat, men om man däremot är uppmärksam så kan man känna av en annan persons aura.

Kanske är det någonting vi känner av oftare än vad vi i själva verket är medvetna om, till exempel märker man aurans energier när man går in i ett rum och säger att det är en viss stämning där.