Hem

Transpersonella upplevelser Upplevelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406566, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Upplevelse

I kontakten med det övermedvetna kan vi få glimtar av, eller kontakt med, ett tidlöst levande väsen, som uppfattas som oföränderligt. Detta kallas det transpersonella självet.

Alias: transpersonella upplevelser

normal

I kontakten med det övermedvetna kan vi få glimtar av, eller rentav kontakt med, ett tidlöst levande väsen, som uppfattas som oföränderligt, tyst, rent varande och som kallas det transpersonella självet. Identifikation med det transpersonella självet, som är allomfattande och inte begränsat till den egna personen, är sällsynt. Hos några människor kan det ske efter åratal av andliga övningar, hos andra kan det komma spontant och plötsligt. Det transpersonella självet har kvar en känsla av individualitet, men lever i en värld där personliga planer och intressen överskuggas av en vidsträcktare vision av alltings helhet. Det personliga självet och det transpersonella självet är i själva verket samma verklighet, vårt sanna väsen, men den upplevs på olika nivåer. Psykosyntesen har som en hypotes att det transpersonella självet utgör kärnan i det övermedvetna, liksom det personliga självet utgör kärnan i den vanliga personligheten. Enligt psykosyntesen är transpersonella upplevelser nästa steg i den mänskliga utvecklingen. Ibland kallas detta kosmiskt medvetande. Roberto Assagioli (1888-1974).