Hem

Roberto Assagioli Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1327, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/assagioli_r.html
är Person

1906 började han studera medicin i Florens. Under studietiden skrev han artiklar om bland annat skrattets verkningar.

Alias: assagioli, roberto

normal

Roberto Assagioli (1888-1974) växte upp i en judisk medelklassfamilj i Venedig, Italien. Han fick en klassisk skolning och lärde sig flera språk: latin, grekiska, franska, tyska och engelska och senare i livet ocksa ryska och sanskrit.

1906 började han studera medicin i Florens. Under studietiden skrev han artiklar om bland annat skrattets verkningar, om den tyske mystikern J. G. Harmann och den amerikanske transcendentalisten Ralph Waldo Emerson.

Assagioli blev tidigt intresserad av psykoanalysen. 1910 blev han upptagen i Jungs grupp av nitton lärjungar och samma år introducerade han delar av Freuds tankegångar i Italien.

Men Assagioli kände sig inte tillfreds med Freuds idéer, och i sin doktorsavhandling skrev han att han tyckte att psykoanalysen endast såg till en del av människan och att han sökte en psykologi som tog hänsyn till hela människan - kreativitet och vilja, glädje och visdom lika väl som impulserna och drifterna.

Efter sin doktorsavhandling praktiserade Assagioli i Zürich under Bleuler. 1912 började han praktisera psykiatri i Italien och utarbeta sin egen terapiform.

Assagiolis intresse för religion och psykologi djupnade, och under 20- och 30-talet träffade han och studerade tänkare som Croce, Tagore, Inayat Khan, Steiner, Suzuki, Ouspensky och Alice Bailey. Han höll också kontakt med andra ledande tänkare som Jung, Keyserling och Buber.

1926 öppnade Assagioli Instituta di Cultura e Terapia Psichica i Rom, och samma år skrev han sin första bok, som handlade om vad lnan kallade psykosyntes och beskrev som en ny behandlingsmetod. Assagioli skrev under sitt liv endast ytterligare en bok. The Act of Will, 1974. Han skrev bortemot 300 artiklar och en stor mängd opublicerat material.

l 938 stangde fascisterna insitutet och Assagioli fängslades. Orsaken var hans intresse för fred och internationalisnn. Under större delen av kriget höll han sig gömd ute pa den italienska landsbygden. Efter kriget började han arbeta mer internationellt och det första institutet för psykosyntes utanför Italien öppnades 1958 i USA. Den t.örsta internationella konferensen hölls i Zürich l960. Psykosyntesen fick en god draghjalp i sin expansion av vagen av humanistisk psykologi i slutet av 60- talet. Expansionen fortsatte under 70- och 80-talet.

Assagioli avled i sitt hem i Florens l 974, 86 år gammal .

Källu: Upplysningar fran Psykosyntesakademin i Stockholm.