Hem

Filosof Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84730, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är en sorts Person

En person som tänker djupsinnigt, spekulerar, ifrågasätter och skapar egna teorier. Oftast ej vetenskapligt baserat.

Alias: filosof

Karl Popper
Filosof
Österrikisk (senare brittisk) vetenskapsfilosof.
John Locke
Filosof, Psykolog, Läkare
John Locke hävdade att all kunskap kommer från erfarenheten och att själen är blank vid födseln.
Rolf Ejvegård
Filosof
Har varit bl a ämnesexpert i filosofi och psykologi vid Skoldirektionen i Stockholm...
Benedict Spinoza
Filosof
Den holländsk-judiske filosofen Spinoza hävdade att det evigt goda finns i insikten att världen är en systematisk enhet och människan är fri
Thomas Kuhn
Filosof
en vetenskapsfilosof. Han myntade paradigm-begreppet.
Axel Hägersten
Filosof
1868-1939. Var professor i filosofi. En av hans stora insatser var att slå fast att värderingar inte är vetenskap och hör därför inte hemma i vetenskapen.
Augustinus
Teolog, Filosof, Helgon inom kristendom
En av de främsta kyrkofäderna,, teolog och filosof på 400-talet. Många av de kristna kyrkornas läror kommer från honom.
Isaac Newton
Filosof, Matematiker, Fysiker, Mystiker, Alkemist
Newton har formulerat de grundläggande gravitationslagarna.
Pythagoras
Filosof, Matematiker
Mindre känd är den esoteriska skolan hylozoiken, legenderna, som skildrar honom som en vis och helig man.
Hypatia
Filosof, Matematiker
Hypatia levde i Alexandria år 370 - 415 eKr. Hon var en av de första kvinnliga vetenskaps(männen) och forskade i matematik, astronomi och filosofi.
Hedu'anna
Filosof, Matematiker
Den första kvinnliga filosof som vi känner till namnet.
Friedrich Schelling
Filosof
Naturens filosof från tyskland son till en luthersk präst.
René Descartes
Matematiker, Filosof
Traditionella filosof som ifrågasatte allt som stod i gamla böcker. Sedan accepterade han, steg för steg, allt som han ansåg att det fanns tillräckliga skäl att tro på.
Immanuel Kant
Filosof
Den tyske filosofen Immanuel Kant, vilken föddes 1724, räknas som en av giganterna i filosofins historia.
Chuang Tzu (Zhuangzi)
Filosof
Chuang Tzu grundade filosofisk taoism medan Laozi stod för religiös taoism.
Hipparchus
Filosof, Astrolog, Astronom, Matematiker
Grekisk astronom (ca: 150-125 f.Kr) som det inte finns något nedtecknat från, men som Ptolemy's skrev om i Almagest.
David Hume
Filosof
David Hume, som var den främste av dessa empiriker, ville rensa ut alla oklara och meningslösa begrepp och falska idéer som inte grundar sig på erfarenhet.
Martinus Thomsen
Författare, Filosof
En filosof från Danmark som tar upp i stort sett allt som kan hända/drabba en människa under sin livstid.
Friedrich Hegel
Filosof
Henri Bergson
Filosof
Universitetslärare i filosofi och författare.
Aristoteles
Filosof, Astronom
Astronom och filosof från Stagina, Grekland (384-322 f.Kr), en av dom stora.
Diotima
Filosof
En kvinnlig filosof som uppges ha varit Sokrates lärare och en av de mest inflytesrika kvinnorna under antiken.
Sokrates
Filosof
Sokrates höll gärna till på gator och torg i Aten och pratade filosofi med människor.
Platon
Filosof
Platon, som var elev till Sokrates, grundade Akademin, en skola i Aten, där man undervisade i filosofi, matematik och gymnastik.
Paul Brunton
Filosof, Författare
Marcus Aurelius Antonius
Romersk kejsare, Filosof
Romersk kejsare som likt Julius Caesar hade ihop det med Kleopatra.
Euklides
Filosof
Grekisk filosof - lärjunge till Sokrates
Vladimir Solovjev
Mystiker, Filosof
Rysk-ortodox mystiker, filosof och författare.
Herakleitos
Filosof
Grekisk filosof som levde ca 500 år f.Kr. Herakleitos - kallad "den dunkle" för sina svårtydda satser - ansåg att allt befinner sig i ständig förändring.
Charles Peirce
Filosof, Fysiker
Charles Sanders Peirce(1839-1914) var en amerikansk filosof, logiker, fysiker och kemist.
Rudolf Steiner
Filosof
En person som startade School of Spiritual Science, var med i Teosofiska förbundet men bröt sig ur och startade Antroposoferna istället. Han grundade även waldorfpedagogiken.
Ralph Waldo Emerson
Författare, Filosof
Amerikansk författare, filosof och några år unitarisk präst i Boston.
Rüdiger Safranski
Filosof, Författare
Tysk filosof som bl.a. ger sig i kast med människans fria vilja, och dess konsekvenser
Arthur Schopenhauer
Filosof, Författare
Filosof och författare. Schopenhauer är betraktad som en av de största pessimisterna i filosofins historia.
Ayn Rand
Filosof, Författare
En av 1900-talets främsta objektivister.
Hildegard av Bingen
Filosof, Kompositör, Mystiker, Helgon inom kristendom
En av medeltidens kvinnliga filosofer, vars tankar främst berörde politik och teologi, samtidsfrågor och medicinska frågor.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Filosof, Språkvetare
Tysk professor i klassisk filologi och filosof, men valde dock under sin levnad att avsäga sig sitt tyska medborgarskap och förblev fram till sin död statslös.
Elisabeth Anscombe
Filosof
Filosofiprofessor vid Oxford och Cambridge universiteten.
Alice Ambrose
Filosof
Engelsk Cambridgefilosof. Hon skrev främst om matematik, pi och förnuftet.
Randolph Bourne
Författare, Filosof
Är en amerikansk författare, essäist och militant pacifist. Är bland annat upphovsmannen till uttrycket, "Krig är statens hälsa."
John Dewey
Filosof
Är en amerikansk filosof, och grundaren av den filosofiska inriktningen instrumentalism.
Ibn al-'arabî
Filosof, Mystiker
Arabisk mystiker och filosof från 1200-talet som hade stor betydelse för sufismen och den islamska teologin.
Galileo Galilei
Astrolog, Astronom, Författare, Filosof
Forskare, filosof, astronom, astrolog från Pisa (1564-1642)
Michel Foucault
Filosof, Sociolog
Filosof och sociolog som forskat i vansinnets historia
Gurdjieff
Filosof
G. I. Gurdjieff var en armenisk mystiker och filosof som lade grunden för det filosofiska system som kallas "Den Fjärde Vägen".
Anaxagoras
Filosof
Jonisk naturfilosof (ca 500-428fkr)
Mencius
Filosof
Kinesisk filosof från 371-298 f.Kr. Han för in ett mystiskt element i Konfius lära.
Eudoxos
Filosof, Astrolog, Astronom
Astronom och filosof från Knidos, Grekland (408-355 f.Kr)
Thomas Hobbes
Filosof
Filosof, den förste moderne materialisten
Niccolo Machiavelli
Filosof, Författare
Italiensk statsman och politisk filosof.
Jean-Jacques Rousseau
Filosof
En av 1700-talets mest inflytesrika europeiska tänkarna.
Moses Mendelssohn
Filosof
Judisk filosof (1729-1786) och en av de främsta tyska upplysningstänkarna.
Epikuros
Filosof
Filosof och skapare till Epikuirismen.
Roger Bacon
Filosof, Munk
Engelsk Franciskanermunk, filosof, naturforskare och vetenskapsman. Lärare vid Oxford. Levde ca: 1210-1292.
George Berkeley
Filosof, Biskop
Protestantisk irländare och filosof
Empedokles
Filosof
En grekisk diktarfilosof.
Ken Wilber
Psykolog, Filosof
Amerikansk psykolog, filosof och mystiker som skapar en enhetlig teori som innefattar både mystik/religion och vetenskap. Har grundat Integral Institute.
Thomas av Aquino
Helgon inom kristendom, Filosof, Kyrkofader, Teolog
Thomas av Aquino var munk inom katolska kyrkans dominikanerorden. Han helgonförklarades 1363 och förklarades som kyrkofader 1567.
Søren Aabye Kierkegaard
Filosof, Teolog
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), dansk filosof, teolog och författare.
Lao Tzu (Laozi)
Filosof, Författare
Okänd författare till Boken om Tao
Pandit
Filosof
Mästare i buddhistisk och hinduisk filosofi, konst och vetenskap
Meng-Tzu
Författare, Filosof
Meng-Tzu är konfucianismens främste skriftställare - verksam c:a 100 år efter Konfucius, samtida till Platon och Aristoteles
Robert Bruce
Filosof
Robert Bruce är en internationellt respekterad mystiker. I 25 år har han forskat och undersökt mystiska saker, inte minst OBE:s, healing, auraseende etc.
Charlie Dunbar Broad
Filosof
Professor i filosofi, Cambridge
normal

Filosof.se

Vill du ha dittnamn@filosof.se som e-post?

Registrera din e-postadress nu. Det tar bara en minut och är helt gratis.

normal

Thales

I en tid då världen styrdes av gudar så gjorde han anspråk på att världen kunde förstås. Inom modern västerländsk filosofi är han känd som den förste filosofen. Han trodde (om man man nu kan veta vad någon trodde för 2500 år sedan) att allt var gjort av vatten. Vatten kunde vara hårt som sten när det var is, flytande (som vatten...) eller svävande i luften som ånga. Hursomhelst så var han ursprunget till efterföljare som diskuterade atomer och monader.