Hem

Pythagoras Matematiker, Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1454, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Tauron
Denna text är importerad från /old/person/pytagoras.html
är Matematiker och Filosof

Mindre känd är den esoteriska skolan hylozoiken, legenderna, som skildrar honom som en vis och helig man.

Alias: pythagoras

normal

Pytagras är i dag mest känd för Pytagoras sats. Mindre känd är den esoteriska skolan hylozoiken, legenderna, som skildrar honom som en vis och helig man. I legenderna berättas om Pytagoras sällskap, pytagoréerna som mystiskt religiöst sällskap, hylozoister, dvs de-som-anser-materien-vara-levande, de som trodde på reinkarnation och var vegetarianer.

Pytagoras lärde att tingens och tillvarons verkliga väsen kunde exakt uttryckas bara med tal.

Enligt Pytagoras var talen för mänsklig tänkande den renaste, mest fulländade uttrycksmöjligheten. Pytagoras beskrev sin kosmos med tal, då bara talen kunde rätt återspegla kosmos hierarki. Pytagoras lära lever i dag som tradition i esoteriska skolor. Förmedlas av de invigda. Det finns bara mycket litet offentlig litteratur som återger Pytagoras lära. Oftast omtalas bara att det lär finnas en mystisk lära. På Internet har jag inte påträffat någon detaljerade beskrivning av hylozoiken.


normal

Viktigt att säga om pytagoras är att det endast finns endast ett fåtal opålitliga uppgifter om hans åsikter och det är oftast svårt att dra en gränslinje mellan vad han själv sagt och vad hans många lärjungar, pytagoréerna sagt.