Hem

Tanke Mental föreställning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148549, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Mental föreställning

En hjärnaktivitet som medvetet räknar ut någonting.

Alias: fundera, funderande, fundering, tanke, tänkande, tänkandet, undra och undran

normal

Att kunna tänka är bara däggdjuren förunnat.
För det krävs att den ursprungliga (reflexmässiga) reptilhjärnan genom evolution skapat både limbiska systemet och en storhjärna.

En reptil kan inte tänka, den har bara hjärnstam, det vi kallar reptilhjärna, dvs automatiskt styrt reflexbeteende.
Den kan inte heller göra val - eftersom den saknar storhjärna.
Tänkandet finns bara hos de djur, däggdjur, som genom evolution utvecklat storhjärna och dess hölje: hjärnbarken.

Hjärnbarken är bara några millimeter i tjocklek men djupt veckad. På fackspråk kallas den cortex. Vi kan kalla den tankehjärnan.
Nu kan det vi kallar tanke vara i ordform, bildform eller en kombination som även inbegriper andra sinnens förmågor (doft t.ex.).

För att tänka i betydelsen skapa sig föreställning om, dvs. fantisera om framtid, göra uppfinningar, tänka ut något krävs också pannlober.
Dessa sitter innanför vår höga panna. Endast människor (möjligen också delfin och val) har utvecklat tillräckligt stora pannlober för att ha ett självmedvetande, fantasi och därmed skaparförmåga.

normal

Tanke-molekylen

Abstrakt tänkande är en specifikt mänsklig egenskap, och nu har amerikanska forskare identifierat den gen som utvecklats mest.

Kartläggningen av schimpansens gener blev klar 2005. Människa och schimpans gick skilda vägar för sex miljoner år sedan. Sedan dess har människans utveckling medfört ungefär 15 miljoner genförändringar...

Den gen det här är fråga om finns hos primaterna, dvs. både hos människa, schimpans och andra djur, men förändringarna i människans variant är drastisk.

Denna DNA-region deltar i konstruktionen av två RNA-molekyler som produceras av nervceller i hjärnbarken.
En av dessa molekyler produceras redan under fosterstadiet då hjärnbarken utvecklas och spelar en viktig roll för planläggningen av mänsklig hjärnbarks sex lager hjärnceller - förutsättningen för det abstrakta tänkandet.