Hem

Tankekontroll

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137381, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Upplevbart och Praktiserbart

Förmågan att kunna kontrollera sina egna eller andras tankar.

Alias: tankekontroll