Hem

Tankens vindlar Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 651822, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Språk, Situerad kognition, Filosofi, Tankar, Minne och Intuitioner
Publicerad år 2005
Av Peter Gärdenfors
Publicerad av Nya Doxa

Bok om hur tänkandet är relaterat till minne, berättande och språk och om intuitionens roll för hur vi tänker

Alias: tankens vindlar

normal

Tankens vindlar om hur språket blivit till och vad det lett till, och hur vår hjärna kommit att hantera det?

Om samspelet mellan tänkandet som stöd för minne och kommunikation.
Boken tar också upp olika synsätt på minnet genom tiderna och om intuitionens och känslornas roll för tänkandet. Samt om hur den moderna tekniken kommit att förändra berättandets former, dvs. hur vi kommunicerar med datorer.