Hem

Psykisk kraft Parapsykiskt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11136, v13 - Status: normal.
Försteredaktör: trollkärring
är en sorts Parapsykiskt fenomen , Praktiserbart , Upplevbart och Trobart

Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.

Alias: förmåga, magiska krafter, mentala förmågor, onaturliga förmågor, onormala förmågor, paranormala förmågor, psykiska förmågor, psykiska krafter, psykisk förmåga, psykisk kraft, tankekrafter, övernaturliga krafter och övernaturlig kraft

normal

Inom parapsykologin kallas den psykiska kraften för psi.

De flesta psi-fenomen sker spontant eller med mycket liten kontroll. Det finns dock de som i något högre grad kan framkalla psi. Dessa kan sägas ha en psykisk kraft.