Hem

Psi Parapsykiskt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 288, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/psi.html
är Upplevbart , Trobart och Parapsykiskt fenomen

Psi inbegriper vanligen ESP och PK.

Alias: korrelation och psi

normal

Psi inbegriper vanligen ESP och PK.


normal

Bakgrund

Eftersom parapsykologerna fortfarande vet såpass lite om sitt studieobjekt har de velat undvika en terminologi som bygger på antaganden och teorier eftersom det i detta stadium skulle vara rena gissningar. För att komma förbi problemen med tidigare generationers trosföreställningar om studieobjektets bakgrund döpte man studieobjektet till psi. Psi är är första bokstaven i grekiskans psyke. Bokstaven (skriven ) valdes för att ge ett förutsättningslöst och tolkningsfritt namn på det okända fenomen parapsykologerna studerade.


normal

Definition

Psi finns definierat som en situation där det finns en korrelation, mellan en levande organism och omgivningen, som inte kan förklaras med vår nuvarande kunskap om de sensomotoriska kanalerna.

Definitionen är alltså operationell. Den inbegriper inte situationer där de sensormotoriska kanalerna skulle kunna ha varit inblandade (i enighet med vår kunskap om dem), men inte var det. Situationen måste alltså vara sådan att alla sensormotoriska kanaler (som vi har kunskap om) mellan den levande organismen och den del av omgivningen vi studerar, är blockerade. Därmed är psi inte någon teori, utan en teknisk term för avsaknaden av en teori för korrelationen.


normal

Korrelation

När vi söker efter en korrelation mellan fp och målobjektet, måste vi ha information om de bådas tillstånd. Vilken information vi skaffar oss beror på den hypotes vi har. En sådan kan t ex vara att det finns en korrelation mellan ett spelkort och en fp:s gissning om dess färg. Om hypotesen stämmer föreligger psi. Men då måste alla sätt vi känner att få kunskap om kortets färg uteslutas. Dessutom måste möjligheten att korrelationen är slumpmässig uteslutas (då slumpmässighet är en av de saker vi har kunskap om). (Men vid denna typ av experiment (statistiska) kan man aldrig helt utesluta att det är slump som skapat korrelationen. Därför kan man bara säga att psi har uppträtt med en viss sannolikhet.)


normal

Effekt av definitionen

På grund av definitionen av psi så kommer varje fenomen, när det förklaras, oavsett om förklaringen är omegisk eller normal, att inte längre vara något psi-fenomen. På så sätt har många resultat av parpsykologins arbete slutligen hamnat utanför sitt eget område. Till exempel bedrevs mycket av pionjärforskningen inom hypnos av parapsykologer. Det samma gäller multipla personligheter, klardrömmar, utanförkroppenupplevelser, kirlianfotografier, osv. Alla dessa fenomen har fått normala förklaringar vilka med tiden blivit konventionella.

normal

In parapsychology, the term psi refers to reported interactions between organisms and their environment (including other organisms) in which information or influence has occurred that can not be explained through modern science's understanding of sensorymotor channels. In other words, these reports are anomalous because they appear to preclude the constraints of time, space, and force (Parapsychological Association, 1989).


normal

1: GRUNDEN

Verklighetsförvanskning

1: Skapa en bild i ditt sinne

2: Gör bilden så tydlig som möjligt

3: Öka tätheten i bilden genom att göra evighetstecknet (En liggande 8) gör det med en tveklös tro om att det verkligen händer för en tveklös tro är nödvändig för att magin ska fungera.

Den här övningen bör du göra innan du gör någon av de andra övningarna

Skepnadsbyte

Det här handlar om att tänja ut frekvenserna och forma om dem börja med panter och känn starkt hur din kropp blir mer och mer lik en panter eller det djur som liknar din personlighet mest försök föreställa dig hur det är att vara djuret eller varelsen först försök identifiera dig med den så långt det går.

I Början är det bäst om du försöker omforma delar av din kropp tex genom att omforma din näsa till vargnos så att du kan spåra eller skaffa dig kattögon.

2: PSI-FÖRMÅGOR

Auraläsning

Kolla runt huvudet på personen som bör stå mot en ljus bakgrund tänk på saker du vill veta brukar använda den här metoden för att identifiera otherkinds men det kan vara bra att kunna när man vill identifiera problem. För att tolka auran tänk innan på vilka färger du anser symboliserar vad.

Kläjrovans

Förbered med verklighetsförvanskning och tänk på en tid inom en månad eller ett år eller vad du känner för men tänk på att det är säkrare att det stämmer ju längre fram i tiden det ligger… Pröva att ställa en fråga och känn efter i ryggen och eller magen efter svaret eftersom det är där chakrorna sitter som känner av tidsflödet.

Psykometri

Ta fram ett föremål som tex ett klädesplagg från din mammas garderob och för det mellan fingertopparna och känn efter hur det känns tänker efter först vilka känslor som symboliserar vad.

Pyrokseni

1: Ta fram ett glas vatten och för händerna över det gärna i evighetstecknet som jag har beskrivigt ovan (liggande 8) och tänk med en tveklös tro att det blir varmare.

2: Det här brukar jag göra när jag talar med någon över ICQ som vill se vad jag kan göra jag brukar tona in på personens namn eller det som står i info och tänka någonting i stil med ”Anna du är varm varm jättevarm” flera gånger det verkar som om otherkinds känner det som värme medan vanliga människor känner sig tyngre när jag gör det…… Jag brukar göra på det här sättet när jag vill se om någon är någon form av otherkind (Walk in Star-People och dyl)

Telekseni

Hämta en flaska och lägg den på ett bord och föreställ dig starkt att din tredje hand knuffar till flaskan så att den rullar iväg OBS: Pröva inte detta förrän du har lyckats med några andra tekniker.

normal

PSI - Paranormala förmågor

Vi är inte bara högt utvecklade djur med biologiska
datamaskiner inuti våra huvuden, vi är också fält av
medvetande utan gränser, som överskrider tid, rum,
materia och linjära orsakssammanhang.

Stanislav Grof, leg. läk.

PSI - Vad är det?

Termen PSI används av parapsykologer för olika slag av paranormala fenomen, upplevelser och händelser som tycks vara besläktade med psyket eller sinnet och dess interaktion med miljön, och som inte kan förklaras av kända fysiska principer, sensoriska förmågor, eller mekaniska eller energetiska system. PSI är den 23:e bokstaven i det grekiska alfabetet och första bokstaven i ordet psyke.

PSI kan vara både projektiv (utåtverkande) som psykokinesi, och mottagande, som ESP - dvs. Extra Sensorisk Perception. För människor med paranormal känslighet kan de olika PSI-förmågorna glida in i varandra och vara svåra att skilja åt.

Modern parapsykologi och medvetandeforskning antyder att de paranormala förmågorna är en färdighet som är en del av våra mänskliga egenskaper och som vi alla har anlag för och kan utveckla, även om dessa anlag ofta förblir slumrande. Några av världens främsta vetenskapsmän har numera accepterat sådana förmågor som en realitet.

normal

Boktips:

Fakta och forskning:

Russel Targ och Keith Harary
The Mind Race: Understanding and using Psychic Ability (Villard Books) med Harold Puthoff Mind reach: Scientists look at psychic ability (Dell)

Dale E. Graff
Tracks in the Psychic Wilderness (Element)

Michael Talbot
The Holographic Universe (Harper Perennial/¤5¤ Publishing)

Stanislav Grof
The Holotropic Mind (Harper Collins) Beyond the Brain (University of New York Press) med Christina Grof The Stormy search for the Self: Understanding and living with spiritual emergency (Thorsons/Harper Collins)

R. Jahn och B. Dunne
Margins of Reality: The Role of Consciousness in the Physical World (Harcourt/Brace-Jovanovich)

Barbara Harris Whitfield
Spiritual Awakenings: Insights of the Near-death Experience and other Doorways to our soul (Health Communications Inc.)

William Bloom
Psychic Protection (Fireside/Simon and Schuster)

D. Radin och R. Nelson
Evidence for Consciousness-related Anomalies in random Physical Systems (Foundations of Physics)

Joseph McMoneagle
Remote Viewing Secrets (Hampton Roads Publishing)

Biografi:

Judith Orloff
Second Sight (Warner Books)

David Morehouse
Psychic Warrior: Mitt uppdrag som spion i CIAs hemliga Stargateprogram (Forum)

Göran Grip
Allting finns (Forum)

Eileen Garrett
My Life (Ayer Company)

Uri Geller
My Story (Praeger/Robson)

Skönlitteratur:

Uri Geller
Ella (Headline Feature)

Julian May
Intervention (Pan Books)

normal

PSI övning
Man börjar med att visualisera energi, nu detta gör ALLA olika, men försök ta något som du kopplar starkt till, sen visualiserar du att energin samlas i magtrackten, strax ovanför naveln och sedan sakta strömmar uppåt över bröstet och ner i armarna och sedan ut i händerna...
Nu om du känner pirrningar, värme eller tryck i händerna, bröstet eller armarna så har du med stor marginal förmodligen lyckats, nu kommer det knepiga..
Nu ska du föreställa dig den här energin ta form och bilda ett föremål, vilket som helst, men ändå ett föremål, helst något enkelt som en cub eller boll, håll sedan händerna runt detta föremålet, som om det varit verkligt, visualisera att energi strömmar in i det och gör det kompaktare över tid, sedan försöker du skapa ett skal, ett hårt skal runt det, också genom att fortsätta visualisera och skicka energi in i det, efter ett tag kan du försöka att föra ihop händerna, skulle du nu möta motstånd, ja... då har du lyckats.