Hem

Spontan psi Psi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 350, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/spontan.html
är en sorts Psi

Spontan psi delas in i återkommande (reccurent) och icke återkommande (non-reccurent).

Alias: spontana fenomen, spontana upplevelser, spontana "övernaturliga" upplevelser och spontanfall

normal

Vad menas då med spontan psi?

1. Isolerade upplevelser (Icke-återkommande spontan psi)


De vanligaste isolerade upplevelserna består av att då en person dör eller råkat ut i livsfara, får en anhörig en upplevelse av detta, t ex genom en apparation eller olustkänsla.

2. Upprepade upplevelser (Återkommande spontan psi)
3. Övrig spontan psi

All psi utanför en experimentsituation räknas som sponten psi. (Enligt denna terminologi så kan man inte utöva psi med vilje. :-)

Man kan aldrig säkert veta om något är psi. Psi är en beteckning på en speciell situation där konventionella förklaringar kan uteslutas. Vi kan aldrig vara helt säker på att de konventionella förklaringarna är uteslutna. Vi kanske har förbisett någon förklaring som man kanske senare finner.

Vi kan altså aldrig veta säkert om vi har med spontan psi att göra, eftersom vi inte helt säkert kan utesluta alla möjliga konventionella förklaringar. Men vi kan vara mer eller mindre säkra på att alla konventionella förklaringar är uteslutna.

Spontan psi delas in i återkommande (reccurent) och icke återkommande (non-reccurent). Spontan psi är mycket sällsynt och när det förekommer så är det oftast bara en isolerad händelse, dvs icke återkommande. Men ibland kan man råka ut för återkommande spontan psi. Det vanligaste exemplet på det är poltergeists (vars teckniska benämning är återkommande spontan psykokinesi: RSPK). Men det kan ju också hända att man flera nätter i rad råkar ut för olika sanndrömmar. (Det skulle man kanske kunna kalla RSESP.)

Eftersom spontan psi är sällsynt så har parapsykologerna inte någon chans att studera icke återkommande spontan psi. De måste därför nöja sig med att samla vittnesmål och studera likheter och skillnader i dessa. Många sådana samlingar har gjorts men dess värde är relativt begränsat. Det är nämligen mycket svårt att avgöra i vilken grad vittnet sett eller tolkat fel.

Vid återkommande spontan psi, däremot, kan parapsykologerna vara på plats och dokumentera: göra en fältstudie. Men även här finns stora svårigheter att få säkra mätningar.

1886 publicerades mastodontverket PHANTASMS OF THE LIVING, skrivet av Edmund Gurney, F W H Meyers och Frank Podmore.

Det var Society for Psychical Research som hade börjat på allvar med att utforska det övernaturliga. Detta verk samlade 702 detaljerat beskrivna fall. 1923 publicerades en ny upplaga, nu inkluderande ytterliggare 200 fallstudier. Det här var på den tiden då de fortfarande trodde att de kunde lägga fram bra fallstudier som bevis inför allmänheten. Därför gick man mycket långt för att pröva alla fall med oberoende vittnesmål, etc.

Det var vid Duke University som Rhine gjorde parapsykologin verkligt känd. Detta har resulterat i över 14.000 fall inrapporterats, som nu finns arkiverade.

Det finns många exempel på dessa spontana upplevelser i That must have been ESP.

Exempelvis kan en moder få för sig att gå ut och sätta sig vid bassängen. När hon ser i vattnet får hon plötsligt en inlevelse att hennes lilla son håller på att drunkna. Hon försöker ta kontakt med stället där sonen skulle vara och får tillslut reda på att hennes pojke faktiskt varit nära att drunkna vid den tidpunkten.