Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Society for Psychical Research Parapsykologisk organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1252, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/group/spr.html
är Parapsykologisk organisation

Så kom det sig att ett antal vetenskapsmän, skolade i empirismen anda, började göra planer för att med de rigidaste empiriska metoder fastställa att den mekaniska människosynen var allt för snäv.

Alias: dess metafysiska bakgrund, society for psychical research, society for psychic research, s.p.r. och spr

Detta är uppslagsordet för Society for Psychical Research. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Parapsykologisk organisation.

Besök

The website for the Society for Psychical Research

http://moebius.psy.ed.ac.uk/~spr/

normal

Parapsykologin uppstod under senare delen av 1800-talet som en reaktion på den tidens allt mera mekaniska verklighetsuppfattning.[27] Tidigare hade Gud och människans själ en självklar plats i världsbilden. Men med Newtons mekanik och Darwins evolutionsteori började man tro att allt gick att förklara och själen började synas onödig. Människan liknades vid ett urverk eller en sofistikerad maskin.

Det fanns de som med oro såg vart utvecklingen höll på att braka iväg. De ville rädda den gamla synen på människan som en i grunden själslig varelse med mycket större möjligheter än de som dåtidens vetenskapsmän tillmätte henne.

Så kom det sig att ett antal vetenskapsmän, skolade i empirismen anda, började göra planer för att med de rigidaste empiriska metoder fastställa att den mekaniska människosynen var allt för snäv. År 1882 bildade de i England the Society for Psychical Research (SPR).

År 1900 var medlemsantalet uppe i 1000.¤1¤ Här fanns alla sorters människor. Några av dem var mycket respektabla och prestigefyllda. Där fanns framstående fysiker, nobelpristagare, biskopar, etc.

Men det var bara ett fåtal personer som forskade aktivt. Ingen av dem hade någon större vetenskaplig träning. Några av dem hade en position inom humanvetenskapen. De var alla tillräckligt ekonomiskt oberoende för att kunna hålla på med sin forskning. Auktoriteterna vid universiteten ansåg inte parapsykologin vara något lämpligt ämne att studera.


normal

THE SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH
49, Marloes Road, London. W8 6LA
Telephone: 071-937-8984

The office and library are open to members on Tuesday, Wednesday and Thursday afternoons only, from 2 ro 5 pm.

The Society for Psychical Research was founded in 1882. Its purpose is to examine without prejudice or prepossession and in a scientific spirit those faculties of man, real or supposed, which appear to be inexplicable on any generally recognized hypothesis. Enquiries about membership should be addressed to the Secretary at the above address. The annual subscription to the Journal is £20/$36, which includes four issues.

Any well-attested information bearing on subjects within the Society's field of intrest will be gratefully received, whether from members or from others. THE SOCIETY DOES NOT HOLD OR EXPRESS CORPORATE VIEWS. ANY OPINIONS EXPRESSED IN ITS PUBLICATIONS ARE, THEREFORE, THOSE OF THE AUTHORS ALONE.