Hem

Parapsykologi Psykologi, Alternativvetenskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 694, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi.html
är en sorts Psykologi , Praktiserbart och Alternativvetenskap

Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.

Alias: parapsychology, parapsykologerna, parapsykologin, parapsykologiska forskningens, parapsykologiskt, paraspykologi och parpsykologi

normal

Definition

Parapsykologi kan sägas vara studiet av parapsykiska fenomen. Men på senare tid har man velat komma bort ifrån antagandet att de fenomen parapsykologerna studerar nödvändigtvis måste vara paranormala. Numera säger man istället att parapsykologi är studiet av psi. Traditionellt sett har parapsykologin också studerat fenomen som tyder på överlevnad av kroppens död. Dvs liv efter döden.

Parapsykologer ägnar sig inte åt allt möjligt till synes paranormalt. Parapsykologi omfattar inte sådant som astrologi, UFO, snömannen, asadyrkan, vampyrer, alkemi eller häxor.

Psychology is the scientific study of behavior and experience; parapsychology studies those reported anomalies of behavior and experience that appear to stand outside of the currently known explanatory mechanisms which account for organism-environment and organism-organism information and influence flow. Over the past century, considerable research has been conducted in an attempt to understand these reports and to determine whether they are worthy of continued attention and investigation (Edge, Morris, Palmer, & Rush 1986).

Historia

Man kan säga att parapsykologins historia började med grundandet av SPR. På den tiden hette det psykisk forskning i stället för parapsykologi. Detta och mycket annat kom att ändras i och med att den moderna parapsykologins fader, J B Rhine klev in på scenen.

Forskningens status

Parapsykologin blev accepterad som akademisk vetenskap 1969, då PA valdes in i AAAS. Det är fortfarande så att parapsykologin ses som en pseudovetenskap, trots parapsykologernas ansträngningar. Skepticismen i de akademiska kretsarna gör att forskningsfältet måste kämpa för sin överlevnad.

Forskningen

Den parapsykologiska forskningen kan delas in i fältforskning och laboratorieforskning. Forskningen kan vara bevisorienterad eller processorienterad.