Hem

Demarkation för parapsykologin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 697, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/demarkation.html

Parapsykologer tar i regel starkt avstånd från ockultism. Men det finns variationer bland parapsykologerna.

Alias: demarkation för parapsykologin och parapsykologernas ansträngningar

normal

Avståndstagande från ockultismen

Det händer att parapsykologin associeras med ockultismen:

To view the modern E.S.P. movement in perspective, one must realise that it is basically a cult - a cult of the supernatural in technical dress. The prepetuation of all such cults depends on irrational beliefs and the ignoring or explaning away of rational criticism.

Parapsykologer tar i regel starkt avstånd från ockultism. Men det finns variationer bland parapsykologerna. Det finns de som har ett större intresse för fältarbeten (t-ex bland spiritister). Dessa har i allmänhet ett större intresse för forskning om liv efter döden och tar inte lika kategoriskt avstånd från ockultismen. Men därmed inte sagt att de är sämre metodologer!

1972 sändes en enkät till PA där 90% svarade. En fråga löd The research of parapsychological research clearly indicate that there is a nonmaterial basis of life or thought. 56% höll med, 43% gjorde det inte och 1% var utan åsikt. Av de 43% var 19 procentenheter kraftigt emot. Skillnaderna bland parapsykologerna är alltså stora.


normal

Vinna status bland de konventionella

Eftersom parapsykologin eftersträvar att behandlas som andra vetenskaper, måste de ta avstånd från all pseudovetenskaplig metodologi och teoribyggnad. För att riktigt vinna gillan måste de även tycka som de konventionella om ockultismen. De måste argumentera för en demarkationslinje mellan sig själv och folktron, för att inte själva bli sedda som pseudovetenskap. Den konventionella psykologin använder samma taktik, genom att ta extra starkt avstånd från parapsykologin, för att stärka sitt eget områdes status.

Exempel på detaljer med vetenskaplig status är: automatisk registrering, kvantmekanisk slumpgenerering, personlighetsvariabler, informationsteori, sofistikerade analysmetoder, dubbelblind resultatbedömning, oberoende observatörer, osv.


normal

Fruktar infiltration

På grund av att ämnet lockar irrationella människor i högre grad än andra vetenskaper, finns det en risk att dålig metodologi och ett ovetenskapligt förhållningssätt smyger sig in i parapsykologin. Detta har motverkats med bildandet av Parapsychological Association. De övervakar ett antal tidskrifter och sätter etiska och andra normer för forskningen.


normal

Intresset bland lekmän

Intresset för det till synes paranormala bland lekmännen varierar under perioder på ett tiotal år. Under de tysta åren kan parapsykologerna arbeta relativt ostört. Men när intresset ökar kommer alla möjliga kvacksalverier, ockulta rörelser och nya religioner att få en ökad medlemstillströmning. Förväntningarna stiger och massmedia kommer att ha en allt mindre kritisk hållning och driva sensationsjournalistik. Parapsykologin kommer att åtnjuta en större uppmärksamhet och deras forskning kommer att basuneras ut som revolutionerande sensationer av stor betydelse.

På grund av prestigen i att vara vetenskaplig är det många som använder parapsykologins namn för att legitimera sina egna trosföreställningar. Det kan t.ex vara lekmän som har parapsykologin som en hobby och har skrivit om ämnet i populär form. Rörelser med religiösa undertoner och moderna kvacksalvare använder alla metoder för att verka så vetenskapliga som möjligt, inklusive kalla sig parapsykologer.

I början av en period av ökat intresse för parapsykologin kommer kritiken av motståndarna (såsom CSICOP) att vara någorlunda sansad, men då intresset ökar och allt fler lekmän lovordar forskningen, kommer kritiken att hårdna och argumenten att bli allt mer irrationella och känsloladdade.

Det är vanligt förekommande att icketroende kan uttala sig med hela sin auktoritet och säkerhet om sådant de bara ytligt tittat igenom eller t.o.m. bara hört talas om. Och då parapsykologernas egna articklar sällan publiceras i bredare facktidskrifter, gör detta att allmänheten uppfattar som sant, något som endast är antaganden och oftast helt felaktiga sådana.