Hem

Ockultism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 273, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/ockult.html
är Trobart , Lära och Praktiserbart

Samlingsbeteckning på läror som säger sig innehålla kunskap om det fördolda, övernaturliga och åberopar en hemlig tradition eller andra speciella kunskapskällor.

Alias: ockultism

normal

Ockult kommer från latinets occultus, vilket betyder 'gömd' och betecknar det som är dolt, mystiskt, enbart känt av de initierade, ofattbart för de vanliga sinnena och förståndet. Det omfattar all magisk tro och beteende, såsom alkemi, astrologi, demonologi, spöken, mirakler, spådomar, trollformler, spiritism, etc.

Ockultister strävar efter kunskap om och erfarenhet av en dold verklighet, som de anser kan uppfattas endast med andliga sinnen. För ockultisten har denna dolda verklighet en objektiv existens, men i en annan dimension än den materiella världen. Därför ser inte ockultisten på sin verksamhet som ett romantiskt och intuitivt svärmeri, utan som en vetenskap. Han menar att det finns metoder varmed man kan utnyttja de dolda krafterna i människan och i kosmos på samma sätt som vetenskapsmannen gör i sitt laboratorium.

Att endast ett fåtal människor erkänner existensen av en dold verklighet bekymrar inte ockultisten. Han ser det så att den som fått en glimt av den högre världen vet att den existerar.

Den ockulta visdomen betecknas ofta som esoterisk. Den ockulta litteraturen är riklig men för det mesta okritisk, subjektiv. Mycket sällan finner man sakliga analyser.