Hem

Esoterik Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 100, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/esoterik.html
är Lära

Ordet kommer från grekiskans esoterikos, som betyder kunskap förbehållen en krets invigda.

Alias: esoterik

normal

ESOTERIK. Flera esoteriska rörelser förekommer i New Age-sammanhang, såsom Bailey-rörelsen och Summit Lighthouse samt esoterik i Blavatskys, Laurencys och Benjamin Cremes versioner. Det rör sig för det mesta om läror med medial grund, det vill säga de har uttänkts i ett tillstånd av förändrat medvetande.


normal

Den ockulta visdomen betecknas ofta som esoterisk. Ordet kommer från grekiskans esoterikos, som betyder kunskap förbehållen en krets invigda. Motsatsen är exoterisk kunskap, som är allmänt tillgänglig. Dessa begrepp har idag mist sin ursprungliga betydelse i och med att den ockulta visdomen, som tidigare var strängt hemlighållen, i vår tid i stor utsträckning har offentliggjorts.


normal

Esoterikern

En esoteriker anser sig välja att se världen i dualitet...

Han är totalt inriktad på kosmos kunskap och lära och har två sanningar, jämfört med den bredare massan som har en.

Den ena sanningen handlar om att hela livet är relativt och att ingenting existerar. Allt är en massa tolkningar om sanningen och ingenting är absolut.

Den andra sanningen som esoterikern är mycket bevandrad i är den djupare, förfinade, rena sanningen som ligger bakom allt.

Exempel:

En esoteriker känner till att Livet är skapat för att vi ska uppleva Dualiteten och Relativiteten. Han förstår syftet och vilka mekanismer som skapar detta. Han förstår meningen och den djupare ordningen i hur allt fungerar och är uppbyggt ur ett nyanserat intelligent 'kosmiskt' perspektiv.