Hem

Synskhet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 362, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
Denna text är importerad från /old/psi/synsk.html
är Trobart

Att kunna se övernaturliga väsen som är osynliga för andra, men även att kunna se in i framtiden.

Alias: framtidssyner, medial gåva, medialitet och psychic

normal

Se in i framtiden

Synsk är den traditionella svenska termen för klärvoajant / psychic. Synska människor kunde se och tolka tecken. De kunde på så vis få förvetskap om framtiden och se annat som är fördolt för vanliga sinnen.Synska människor har en förmåga att känna av andra och tala om vad som hänt i deras liv men även kunna veta deras framtid.

normal

Medialitet

Synskhet/medialitet kan yttra sig på många sätt och många är sätten att arbeta på.

Ett spiritualistiskt medium länkar in sig till andevärlden, ofta med hjälp av en kontroll - en andlig dörrvakt- och förmedlar det hon kan uppfatta därifrån.

Dessa förnimmelser från den andra sidan kan tas in på olika sätt, beroende på vilken fallenhet man har. En del är mer klarseende, dvs. clairvoyanta. Andra är mer klarhörande, alltså clairaudienta. Och åter andra tar in budskapen på en mer känslomässig nivå. Oftast ingår alla varianterna i en mix som varierar från person till person och arbetssättet kallas MENTALT MEDIUMSKAP.

Att spå - med hjälp av olika redskap- t.ex. Tarot-kort, är egentligen inte andligt medialt arbete, utan en form av psykometri, där mediet tar in budskapet direkt från klienten och hennes aura.

En annan form av mediumskap är TRANS. Där strävar mediet efter att upplåta sin kropp för andevärlden att komma direkt igenom och tala utan att mediet behöver tolka informationen. Det enda hon behöver göra är att inte lägga sin intellektuella näsa i blöt. Det är mycket svårare än mentalt mediumskap och kräver längre tids träning och det är heller inte speciellt många som har förutsättningarna för det.

Ännu en form av mediumitet är FYSISKT mediumskap. Där strävar man efter att få till stånd fysiska fenomen, som att föremål flyttar sig, andar materialiserar sig, direkt röst dvs. att en anderöst hörs från en plats utanför mediets kropp. Det är ett mycket tidsödande och långsiktigt arbete att få till stånd fysiska fenomen och inget man kan ägna sig åt utan noggranna instruktioner av erfaret folk.